Ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopintoihin onnistunut erinomaisesti

Ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopiskeluun koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi on onnistunut vakuuttavasti. Suurin osa opiskelijoista on pystynyt jatkamaan opintoja poikkeustilanteesta huolimatta.

-Etäopetuksen siirtyminen on onnistunut olosuhteisiin nähden erinomaisen sujuvasti, toteaa ammattikorkeakoulujen koulutusjohtajien verkoston puheenjohtaja Hannu Ikonen.

Ikosen mukaan viime vuosien panostukset verkkopedagogiikan kehittämiseen ja ammattikorkeakoulujen yhteisen kehittämistyön perinne edesauttoivat nopeaa reagointia.

Myös ammattikorkeakoulujen ennakoivat toimenpiteet ovat tukeneet etäopintoihin siirtymistä. Valtioneuvosto päätti korkeakoulujen tilojen sulkemisesta maanantaina 16.3, mutta ammattikorkeakoulut aloittavat valmistelut etäopintoihin siirtymisestä jo päätöstä edeltäneellä viikolla.

Ikosen mukaan suurinta luovuutta on tarvittu niiden koulutusalojen siirtämisessä etäopetukseen, joissa on käytössä esimerkiksi laboratorioita tai muita erikoistiloja ja kädentaitoja kehittäviä instrumentteja. Jopa esittävän taiteen koulutusohjelmissa etäopetukseen siirtyminen on saatu onnistumaan kiitettävällä tavalla.

-Musiikkipedagogiopiskelijat ovat siirtäneet harjoitusoppilaskoulun verkkoon ja jopa balettiopetusta järjestetään etäyhteyksien yli. Haastavinta on esittävän taiteen opinnäytteiden ryhmäproduktioiden valmistaminen poikkeusolosuhteissa. Opettajat ovat kuitenkin ottaneet tilanteen kiinnostavana luovana kehitysmahdollisuutena, kommentoi Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian johtaja Timo Tanskanen.

Verkko-opetusta ja itsenäistä opiskelua

Etäopetukseen siirtyminen on tarkoittanut verkon kautta tehtävän opetuksen merkittävää lisääntymistä. Etäopintoihin siirtyminen ei kuitenkaan ole tarkoittanut vain verkko-opetuksen lisääntymistä, vaan opiskeluun kuuluu myös itsenäistä opiskelua.

Etäopintoja voidaan tehdä verkko-opetuksen lisäksi esimerkiksi erilaisten esseiden, projektitöiden sekä verkon välityksellä tehtävien pienryhmätöiden muodossa, Ikonen kertoo.

Itsenäisen opiskelun lisääminen onkin nyt välttämätöntä, sillä kaiken opetuksen siirtäminen verkko-opetuksen muotoon ei ole mahdollista näin nopealla aikataululla.

-Vaikka ammattikorkeakouluissa itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja on tehty jo kauan, on koko koulutuksen siirtäminen etäopinnoiksi ollut lyhyessä ajassa melkoinen urakka, Ikonen summaa tilannetta.

Riittävä tuki opettajille ja opiskelijoille

Joustava siirtyminen etäopiskeluun on edellyttänyt riittävän tuen tarjoamista sekä opetushenkilöstölle että opiskelijoille. Tukea on tarjottu sekä teknisiin että opetuksen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ammattikorkeakoulut ovat käynnistäneet opettajien tueksi erilaisia koulutuksia ja klinikoita, joilla pyritään helpottamaan uusien menetelmien käyttöönottoa.

Laurea-ammattikorkeakoulussa järjestämme virtuaaliset digiklinikka-aamukahvit päivittäin, johon opettajat voivat tulla esittämään kysymyksiä verkko-opetuksen järjestämisestä ja jakamaan omia hyviä kokemuksiaan ja ideoitaan, kertoo kehittämispäällikkö Mikael Uusi-Mäkelä Laurea-ammattikorkeakoulusta.

Koulutusten ja klinikoiden ohella ammattikorkeakouluilla on käytössä päivystäviä digiasiantuntijoita ja -mentoreita, joiden tehtävä on tukea ja neuvoa opetushenkilöstöä ongelmatilanteissa. Esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa järjestettiin torstaina 19.3. koko henkilöstölle ZOOM-koulutus, johon osallistui 460 henkeä.

https://www.facebook.com/pertti.puusaari/posts/3580887701953053

Ammattikorkeakoulut ovat myös kasvattaneet IT-tuen päivystysvalmiutta, jotta sekä opettajien että opiskelijoiden mahdolliset tekniset ongelmat saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti.

-Tietohallinnoissa on paiskittu ympäripyöreitä päiviä. On päivitetty käyttöoikeuksia, tehty uusia työjärjestelyitä ja täydennetty etätyöhön liittyvää kalustoa ja teknologiaa. Opetuksen tarvitsemien alustojen käyttökapasiteettia seurataan ja sitä on nostettu yhteistyössä CSC:n kanssa, kommentoi ammattikorkeakoulujen tietohallintojohdon verkosto AAPAn pääsihteeri Jaakko Riihimaa.

Etäopetuksen järjestämiseen liittyviä tukimateriaaleja on kerätty laajasti opetushenkilöstön käyttöön. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulu on kerännyt julkiseen käyttöön opettajille suunnattuja ohjeita etäopetus- ja verkkokokoustyökalujen käytöstä.  

Lue lisää:

OAMKin ohjeet etäopetuksen- ja koulutuksen järjestämiseen >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

Ammattikorkeakoulujen siirtyminen etäopintoihin onnistunut erinomaisesti