Ammattikorkeakoulujen rahoitus kuntoon – Arenen lausunto hallitusneuvottelijoille korkeakoulutuksen kehittämisestä

Arene lausui Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -neuvotteluryhmälle korkeakoulutuksen kehittämisestä. Vastauksissa esille nousi seitsemän tärkeää pääkohtaa. Niiden toteuttamisessa olennaista on korkeakoulujen rahoituksen parantaminen useita vuosia kestäneiden leikkausten jälkeen.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -neuvotteluryhmän kysymyksillä haluttiin selvittää: Miten hallitusohjelman tulisi tukea korkeakoulujen toiminnan kehittämistä? Minkälaisia välineitä ja keinoja toivotaan korkeakoulujen omien vahvuuksien löytämisen tukemiseen ja korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämiseen?

Visio 2030 lähtökohdaksi

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneita korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 -vision toteuttamiseen ja tavoitteisiin. Korkeakoulut valmistautuvat visio 2030 tavoitteiden toteuttamiseen tulevalla hallituskaudella omalla strategiatyöllään, joka vie korkeakoulujen profiloitumista eteenpäin. Hallitusohjelmassa asetettavien tavoitteiden on mahdollistettava korkeakoulujen pitkäjänteinen ja tavoitteellinen työskentely.

Rahoitus kuntoon

Korkeakoulujen toiminnan kehittämisen avainkysymys on perusrahoituksen kääntäminen kasvuun ja rahoituksen indeksikorotusten käyttöön ottaminen. Perusrahoitukseen esitetty noin 100 miljoonan euron lisäystä, jolla mahdollistetaan hakijasuman purkaminen sekä TKI-toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

Tutkintokoulutus

Korkeakoulutettujen määrän lisääminen edellyttää koulutuspaikkojen lisääntymistä, jotta voidaan purkaa hakijasumaa. Korkeakoulutuksen tutkintokoulutus määrän kasvusta pääosa kohdennettava ammattikorkeakouluihin.

Jatkuva oppiminen ja oman osaamisen kehittäminen

Jatkuvan oppimisen reformi edellyttää toimenpiteitä työelämän, sosiaaliturvan ja koulutuksen kehittämiseksi. Edistämiseen tarvitaan mahdollisuuksien lisäämistä julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistämiseen yksilön kouluttautumisessa. Jatkuvan oppimisen edistämiseksi tulee hallituskaudella luoda vuoteen 2030 ulottuva jatkuvan oppimisen strategia, joka sisältää ohjauspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen.

Oman osaamisen kehittäminen

Jatkuvan oppimisen vaatimus ulottuu myös korkeakoulujen henkilöstöön. Digitalisaatio, jatkuvan oppimisen tehtävä, työelämäyhteistyö ja innovaatiotoiminta vaativat uutta osaamista henkilöstöltä.

TKI-toiminta

Suomalaisista korkeakouluista ja innovaatioekosysteemeistä tulisi saada riittävän vahvoja kilpailemaan yhdessä kansainvälisesti myös yksityisen rahoituksen sijoituksista ja kv-tason huippuosaajista Suomeen. Arene on esittänyt 50 miljoonan euron lisärahoitusta yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöhön kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi.

Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

Arene ja Unifi ovat esittäneet visiota korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä korkeakoulut esittävät oppimisen kansalliset tietovarannot avaamista yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Korkeakoulujen omien vahvuuksien löytämistä tuetaan ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä kehitetään strategiaprosessin sekä korkeakoulujen ja OKM:n välisen ohjausprosessin kautta.

Arenen vastaukset Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi -neuvotteluryhmän kysymyksiin >>

Arenen ja Unifin korkeakoulutuksen digivisio >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen rahoitus kuntoon – Arenen lausunto hallitusneuvottelijoille korkeakoulutuksen kehittämisestä