Ammattikorkeakoulujen opiskelijat vahvasti kiinni työelämässä

Tuoreen Eurostudent-tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoilla on vahva suhde työelämään ennen opintoja ja niiden aikana. Opintoja edeltävä ja opintojen aikainen työnteko liittyy usein tiiviisti opiskeltavaan alaan. Myös usko opintojen jälkeiseen työllistymiseen on vahvaa. 

Syyskuun lopussa julkaistu seitsemäs Eurostudent-kyselytutkimus nosti esiin erityisesti opiskelijoiden elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 7000 opiskelijaa. 

Ammattikorkeakouluopiskelijat usein töissä ennen opintoja 

Yli puolet ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevista opiskelijoista on ollut työelämässä yli vuoden ennen opintoihin siirtymistä. Osuus on huomattavasti suurempi yliopisto-opiskelijoihin verrattuna. Samoin ammattikorkeakouluopiskelijoiden ennen opintoja tekemä työ liittyy yliopisto-opiskelijoita useammin korkeakouluopintoihin. Esimerkiksi palvelualojen, liiketalouden ja tekniikan ala opiskelijoiden lähes puolet ilmoitti opintoja edeltävien opintojen liittyvän hyvin tai kohtuullisen läheisesti suoritettaviin opintoihin. 

lähde: Eurostudent VII. 

AMK-tutkintoa suorittavista opiskelijoista joka neljännes on perheellinen. Osuus on tuplasti suurempi kuin yliopisto-opiskelijoilla. 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoja edeltäneiden työurien yleisyyttä sekä perheellisten opiskelijoiden suurta määrää selittää opiskelijoiden ikärakenne. Esimerkiksi ammatillisen tutkinnon suorittaneet ovat usein työelämässä ennen korkeakoulutukseen hakeutumista, kommentoi Arenen asiantuntija Samuli Maxenius.

Opintojen aikainen työssäkäynti laadukasta ja työllistymisusko korkea 

Työllisistä ammattikorkeakouluopiskelijoista lähes puolet kokee, että heidän työnsä vastaa laadullisesti hyvin läheisesti opintoja. Erityisesti yhteiskunnallisten alojen, kasvatusalan ja terveys- ja hyvinvointialan työlliset opiskelijat kokivat työnsä ja opintojensa olevan laadullisesti samalla tasolla.  

– Opintojen aikaista työntekoa pyritään ammattikorkeakouluissa hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti osana opintoja. Työn opinnollistamisen ja työssä hankitun osaamisen avulla pyritään opintojen suorittaminen tekemään mahdollisimman tehokkaaksi ja joustavaksi opiskelijalle, kommentoi Maxenius.  

lähde: Eurostudent VII. 

Tutkimuksen mukaan myös usko työllistymiseen on vahvaa erityisesti ammattikorkeakoulujen suurilla koulutusaloilla. Vahvin työllistymisusko oli terveys- ja hyvinvointialan, tekniikan ja ICT-alan sekä liiketalouden alan opiskelijoilla. Yleisesti ammattikorkeakouluopiskelijoista 84 prosenttia uskoi työllistyvänsä oman ala työtehtäviin.

Työllistymisuskoa tukee se tosiasia, että lähes 90 prosenttia ammattikorkeakoulutetuista työllistyy vuoden sisällä valmistumisestaan. Korkeakoulututkinnolla on vahva työmarkkinarelevanssi, kommentoi Maxenius.

Ammattikorkeakoulutus jatkuvaa oppimista 

Ammattikorkeakoulujen tutkintokoulutus on näiden tulosten valossa monin tavoin jatkuvaa oppimista.  

– Toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen moni nuori siirtyy työelämään ja korkeakoulututkinto tullaan suorittamaan askeleen ottamiseksi uralla eteenpäin. Tämä on erityisen tärkeä polku ammatillisen tutkinnon suorittaneille henkilöille, Maxenius pohtii. 

OKM: EUROSTUDENT VII -opiskelijatutkimus: Korkeakouluopiskelijoista yli 70 prosenttia suhtautuu tulevaisuuteensa myönteisesti >>  

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulut ovat jo kantaneet osansa koulutusleikkauksista – huoli Suomen tulevaisuudesta kasvaa

Suomen julkisen talouden tilanne on erittäin vaikea. Hallitusohjelmassa sovitun,...

Arenen hallitus perustaa tulevaisuusryhmän – ammattikorkeakoulut luovat huomisen kädenjäljen

Arenen uusi hallitus on koostanut huoneentaulunsa, jossa määritellään tärkeimmät...

AMK-päivät järjestetään Tampereella 17.–18.4.2024

Tervetuloa ammattikorkeakoulujen suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan! Valtakunnallisten AMK-päivien järjestäjinä ovat...

Ammattikorkeakoulujen ääni vahvistuu Brysselissä – Arene aloittaa eurooppalaisen korkeakouluverkoston puheenjohtajana   

Ammattikorkeakoulujen ulkoisesta TKI-rahoituksesta jo yli puolet tulee eurooppalaisista rahoituslähteistä....

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat vahvasti kiinni työelämässä