Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset päivitettiin

Ammattikorkeakoulujen yhteiset suositukset eettisestä ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesta opinnäytetyöprosessista on päivitetty. Suositukset perustuvat lainsäädäntöön sekä tiedeyhteisön kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuseettisiin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin.

Eettisyys on merkittävä osa vastuullista tutkimustoimintaa ja tärkeä asia huomioida myös muussa TKI-toiminnassa, kerrotaan suositukset valmistelleesta työryhmästä.

Työryhmään kuuluvat Jyrki Kettunen, terveystieteiden dosentti, vanhempi tutkija (Arcada), Anne Kärki, TtT, yliopettaja (SAMK), Susanna Näreaho, FT, erityisasiantuntija (Metropolia) ja Seliina Päällysaho, FT, tutkimuspäällikkö (SeAMK). Sama työryhmä laati myös alkuperäiset suositukset.

Tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) ja sitä toteuttavaan opinnäytetyöhön liittyy paljon lainsäädännöstä ja tutkimusetiikasta kumpuavia vaatimuksia ja reunaehtoja. Olemme koonneet niistä tärkeimpiä, useimmille aloille sopivia, muistilistaksi opinnäytetyön tekijälle ja ohjaajalle. He voivat verrata kunkin opinnäytetyön suunnittelua ja toteutusta muistilistaan: onko tutkimusetiikan kannalta jotain oleellista unohtumassa, kommentoidaan työryhmästä.

Opinnäytetöiden eettiset suositukset julkaistiin ensimmäistä kertaa keväällä 2018. Päivitystä kaivattiin lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet henkilötietoja koskevassa lainsäädännössä, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja kansallinen tietosuojalaki tulivat voimaan. Myös Tutkimuseettinen neuvottelukunta päivitti ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet, ja uudet ohjeet tulivat voimaan 1.10.2019, kertovat työryhmän jäsenet.

Varsinaisia linjamuutoksia ei suosituksissa ole. Suositukset on päivitetty huomioiden edellä mainitut lainsäädännölliset ja tiedeyhteisön omien ohjeiden muutokset.

Materiaalia opettajille

Suositusten lisäksi julkaistaan esitysdiat, johon on koottu suositusten keskeinen sisältö opinnäytetöitä ohjaavia opettajia varten.

Opinnäytetöiden eettisten suositusten kanssa yhtä aikaa julkaistaan niitä esittelevä esitysmateriaali, jota opinnäytetöitä ohjaavat opettajat voivat käyttää ohjauksensa tukena tai opiskelijat itseopiskeluun, työryhmästä kerrotaan.

Kevään 2020 aikana työryhmän on tarkoitus tuottaa myös aiheesta avoimesti saatavilla oleva verkkokurssi, joka suunnattu opiskelijoille ja opettajille.

Opinnäytetöiden eettisistä suosituksista julkaistiin käännökset myös ruotsiksi ja englanniksi.

Täältä pääset tutustumaan päivitettyihin ohjeisiin >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Yrityskysely osoittaa: Ammattikorkeakoulut kiinnostavimpia TKI- yhteistyökumppaneita yrityksille

Kauppakamareiden kyselyn mukaan ammattikorkeakoulut ovat kiinnostavimpia yhteistyökumppaneita yrityksille tutkimus-,...

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset päivitettiin