Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä

Alkuvuonna 2021 ammattikorkeakouluissa toteutettiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden henkilöstökysely. Tulokset osoittivat, että henkilöstöllä on kiinnostusta, valmiuksia ja ideoita kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden edistämiseksi omassa työssään, työyhteisössään ja korkeakoulun toiminnassa.

Arene julkaisi ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden (KeVa) ohjelman marraskuussa vuonna 2020. Yhtenä ohjelman toteutuksen ensimmäisistä vaiheista oli henkilöstön osaamisen kartoitus kaikille ammattikorkeakouluille suunnattavan henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn tulosten perusteella on tarkoitus laatia henkilöstön kehittämisen tiekartta tavoitteineen ja askelmerkkeineen.

-Ammattikorkeakoulut ovat merkittävä toimijoita Suomen jokaisessa keskuskaupungissa. Ammattikorkeakouluista valmistuu tulevaisuuden ammattilaisia, joiden tehtävänä on osaltaan muuttaa maailmaa entistä kestävämmäksi ja vastuullisemmaksi. TKI-toiminnan avulla puolestaan autamme yrityksiä ei pelkästään kasvamaan ja kansainvälistymään, mutta ennen kaikkea tekemään sen kestävästi ja vastuullisesti. Nyt valmistunut selvitys antaa selkeän kuvan siitä, että työ kestävyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi nähdään kaikkea toimintaa läpileikkaavana, kaikille meille kuuluvana tehtävänä. Tekemällemme työlle on tilausta ja siitä halutaan rakentaa kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen vahvuus, kertoo rehtori ja Arenen kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän puheenjohtaja Turo Kilpeläinen.

Ammattikorkeakoulujen KeVa-ohjelman lähtökohtana ovat YK:n vuonna 2015 hyväksymät 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Agenda 2030). Kysyttäessä mitkä näistä tavoitteista ovat tärkeimmät oman ammattikorkeakoulun koulutuksen kannalta eniten kannatusta saaneet vastaukset olivat hyvä koulutus (65 %), kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri (46 %) sekä terveys ja hyvinvointi (46 %).

Tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ammattikorkeakoulun koulutustehtävän kannalta. Vastaukset hen-kilöstöryhmittäin.

Vastaajilta kysyttiin myös miten kestävän kehityksen opetus ja oppiminen tulisi toteuttaa heidän omassa ammattikorkeakoulussaan. Selkeän enemmistön mielestä kestävän kehityksen tavoitteet tulisi integroida osaksi kaikkia koulutuksia (87 % vastaajista). Myös liki puolet vastaajista piti tärkeänä toteuttaa kestävän kehityksen opetus ja oppiminen jatkuvan oppimisen yhteydessä. 

Miten kestävän kehityksen opetusta tulisi toteuttaa ammattikorkeakouluissa. Vastaukset henkilöstöryhmittäin.

Kyselyssä kartoitettiin vastaajien näkemystä, mihin oman ammattikorkeakoulun tulisi kiinnittää huomiota, kun tavoitteena on pienentää sen hiilijalanjälkeä. Eniten kannatusta vaihtoehdoista saivat kiinteistöihin (mm. vesi, energia, lämpö) (72 %) sekä matkustamiseen ja liikkumisen tapoihin (69 %). Kysyttäessä miten ammattikorkeakoulusi voi parhaiten edistää sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä mainittiin tärkeimpinä joustavat etätyö- ja opiskelujärjestelyt (59 %), vastuullinen, avoin ja kannustava johtaminen (52 %) sekä läpinäkyvä toimintakulttuuri (49 %).

-Tämän kyselyn tulokset olivat pitkälti odotetun mukaiset. Tulokset tukevat ja vahvistavat näkemystämme ammattikorkeakoulujen henkilöstön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden hyvästä perusosaamisesta sekä valmiudesta kehittää osaamistaan ja viedä vastuullisesti kestävää kehitystä eteenpäin sekä yksilöinä, työyhteisössä että opiskelijoiden kanssa, arvioi tuloksia Jaana Tolkki Arenen kestävyys- ja vastuullisuustyön henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja.

Kysely lähetettiin kaikille ammattikorkeakouluille tammikuussa 2021 ja aikaa vastaamiseen annettiin kolme viikkoa. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 1791 kappaletta. Tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava, että kyselyyn vastasi alle viidennes ammattikorkeakoulujen henkilöstöstä, jolloin tulokset ovat lähinnä suuntaa antavia. Otos voidaan kuitenkin nähdä edustavana, sillä vastaajien profiili noudattaa pitkälti ammattikorkeakoulujen henkilöstön kokonaisrakennetta.

Lue lisää

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä – Tuloksia ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman henkilöstökyselystä >>

Kyselyn tulokset visualisoituna >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Webinaari: Ammattikorkeakoulut kestävän tulevaisuuden osaamisen rakentajina 3.10.

Torstaina 3.10.2024 klo 13.00-15.30 Arenen yhteisissä osaamisissa on linjattu, että...

Arene ottaa puheenjohtajuuden eurooppalaisen AMK-verkoston johdossa – Suomi jäämässä jälkeen korkeakoulujärjestelmän kehittämisessä

Arene ottaa vastaan eurooppalaisen UAS4Europe-verkoston puheenjohtajuuden tänään Brysselissä. Ajankohta...

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Ammattikorkeakoulujen henkilöstö kestävää kehitystä ja vastuullisuutta edistämässä