Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä uuteen ennätykseen

Ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli 96 000 hakijaa maaliskuun lopussa päätyneessä yhteishaussa. Erityisesti kasvua jatkoi YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten vetovoima. Terveys- ja hyvinvointiala piti paikkansa ammattikorkeakoulujen suosituimpana koulutusalana.

Ammattikorkeakouluihin haki kevään toisessa yhteishaussa reilut 79 000 ensisijaista hakijaa, mikä on uusi ennätys. Ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta yli 4 000 hakijalla. Hakijamäärät kasvoivat sekä AMK- että YAMK-tutkintoihin johtavissa koulutuksissa. Myös korkeakoulujen yhteenlaskettu hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta. Yhteensä vuoden päähaussa opiskelupaikkaa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista tavoittelee 158 000 hakijaa.

Kevään toisessa yhteishaussa AMK-tutkintoon tai alempaa korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hakeneiden määrä vuosina 2017–2021

Vuosi Ensisijaiset hakijat (AMK) Kaikki hakijat (AMK) Ensisijaiset hakijat (Yliopisto) Kaikki hakijat (Yliopisto)
2017 67 449 82 797 60 723 68 097
2018 64 689 80 532 64 251 71 856
2019 63 291 78 222 63 405 70 116
2020 66 081 82 608 68 172 75 171
2021 69 033 85 356 68 496 73 657

Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla erilaiset hakijajoukot

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakijat poikkeavat toisistaan monin tavoin. Merkittävin yksittäinen ero koskee hakijoiden koulutustaustaa.

Ammattikorkeakoulujen ensisijaisista hakijoista 59 prosenttia on suorittanut ammatillisen tutkinnon, kun taas yliopistojen hakijoista 89 prosentilla on lukiotausta. Ammattikorkeakouluihin tullaan siis moninaisillaa taustoilla, toteaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen.

Toinen selkeä ero ammattikorkeakouluihin ja yliopistojen välillä koskee ensikertaisten hakijoiden osuutta. AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ensisijaisesti hakeneista ensikertalaisissa oli 72 prosenttia, kun taas yliopistoon alempaa tutkintoa suorittamaan pyrkineistä hakijoista osuus oli 58 prosenttia.

Kolmas hakijaryhmiä erottava tekijä on hakijoiden ikäjakauma. AMK-tutkintoa opiskelemaan hakeneista 25-vuotiaita tai vanhempia oli 60 prosenttia ja yliopiston hakeneissa vain 40 prosenttia. Vuoden 2021 kevään haussa yli 25-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista hakeneista kasvoi sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa.

YAMK-tutkintoon johtavien koulutusten vetovoima jatkoi kasvuaan

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten hakijamäärät jatkoivat kasvuaan. Ensisijaisia hakijoita YAMK-tutkintokoulutuksiin oli kevään haussa yli 10 000, kun kevään 2018 haussa hakijoita oli noin 6 500. Vuodesta 2018 hakijamäärä on kasvanut 58 prosenttia, mikä on huomattavasti enemmän kuin aloituspaikkojen 22 prosentin lisäys.

Terveys- ja hyvinvointialat vetovoimaisin, kasvu suurinta luonnonvara-aloilla

Aikaisempien vuosien tapaan terveys- ja hyvinvointialan koulutukset olivat kaikkein vetovoimaisimpia ammattikorkeakouluissa. Alan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin oli yhteensä 26 000 ensisijaista hakijaa. Muita suosittuja aloja olivat liiketalous (13 000 ensisijaista hakijaa) ja tekniikka (12 000 ensisijaista hakijaa).

Suhteellisesti eniten hakijamäärät kasvoivat luonnonvara-alojen, liiketalouden ja humanististen alojen koulutuksissa, joissa kaikissa ensisijaisten hakijoiden määrä AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuodesta.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä uuteen ennätykseen