Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä kasvoi 7 500 syksyn yhteishaussa

Ammattikorkeakouluihin oli 37 000 hakijaa eilen päättyneessä yhteishaussa. Hakijoita oli 7 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloituspaikkoja on tarjolla 7 600. AMK-valintakokeet järjestetään korkeakoulujen kampuksilla 26.–29.10.  

Syksyn yhteishaussa ammattikorkeakoulujen hakijamäärä kasvoi neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. AMK-tutkintokoulutukseen hakeneiden määrä kasvoi 20 prosenttia ja YAMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneiden määrä jopa kaksinkertaistui.

Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suosio kertoo kasvavasta työuran aikaisen osaamisen kehittämisen tarpeesta, kommentoi Arenen asiantuntija Samuli Maxenius. Työelämälähtöisen YAMK-tutkinnon tavoitteena on juuri työelämässä jo olevien henkilöiden asiantuntijuuden syventäminen ja kehittäminen. Ammattikorkeakoulut kasvattivat YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia syksyn yhteishakuun viime vuodesta.

Suosituimmat hakukohteet ovat sosiaali- ja terveysalalla, joihin pyrki yli puolet hakijoista. Hakijamäärät sen sijaan lisääntyivät eniten luonnonvara- ja kulttuurialojen koulutusohjelmissa.   

Koulutusalat Hakijamäärän kasvu edellisvuodesta 
Sosiaali- ja terveysala 15 % 
Kasvatusala 25 % 
Taide ja kulttuurialat 107 % 
Tietojenkäsittely ja tietoliikennealat 43 % 
Palvelualat 49 % 
Liiketalouden alat 43 % 
Maa- ja metsätalousalat 127 % 
Tekniikan alat  51 % 

Syksyn AMK-valintakokeet järjestetään 26.–29.10. 

AMK-valintakoe tullaan järjestämään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kampuksilla 26.–29.10. yksivaiheisena valintakokeena. Koejärjestelyissä huomioidaan hakijoiden ja henkilökunnan terveys ja turvallisuus viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolle on koottu ammattikorkeakoulujen syksyn todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen hakukohdekohtaiset tiedot. 

Kolme yhteishakua vuodessa 

Korkeakoulut järjestävät vuosittain kolme yhteishakua. Tammikuussa järjestetään kevään ensimmäinen yhteishaku vieraskielisiin ohjelmiin. Maaliskuussa järjestetään kevään toinen yhteishaku syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin ohjelmiin. Syksyn yhteishaussa haetaan seuraavana keväänä alkaviin koulutuksiin.

Lisäksi ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijoita erillishakujen ja avoimen ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella. 

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Ammattikorkeakoulujen hakijamäärä kasvoi 7 500 syksyn yhteishaussa