Ammattikorkeakouluilta osaamislupaus työmarkkinoille

Arenen rehtorikokous on hyväksynyt uudet tutkintokoulutuksen yhteiset osaamiskuvaukset. Kaikille ammattikorkeakoulututkinnon saaville halutaan antaa vahvat taidot pärjätä muuttuvilla työmarkkinoilla. Osaamisessa korostuvat vielä nykyistäkin enemmän kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja monikulttuurisuuteen liittyvät taidot. 

Ammattikorkeakoulujen edelliset yhteiset kompetenssit olivat vuodelta 2010. Kompetenssien päivittäminen linkittyy vuonna 2020 käynnistyneeseen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden työhön, jonka myötä myös korkeakoulujen opetussuunnitelmat päivitetään. 

– Ammattikorkeakouluille on kunnia-asia, että valmistuvalla on tulevaisuuden työelämän edellyttämät osaamiset. Yhdessä tekemämme työ varmistaa osaltaan koulutuksen laatua koko maassa, kertoo Arenen koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, rehtori Jouni Koski

Kompetensseilla kuvataan niitä asioita, joita ammattikorkeakoulujen tulisi sisällyttää tutkintokoulutuksiinsa. Esitetyt yhteiset kompetenssit kattavat ammattikorkeakoulujen alemmat sekä ylemmät tutkinnot. Kompetenssit ovat ammattikorkeakoulujen yhteisesti hyväksymä kansallinen suositus, jota ammattikorkeakoulut voivat soveltaa ja muokata omien tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaisesti.  

– Uudet yhteiset kompetenssit palvelevat aidosti ammattikorkeakoulujen opetustyötä ja opiskelijoiden oppimista. Ne luovat vahvan yhteisen perustan ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmatyölle, Koski toteaa 

Yhteisten kompetenssien päivitystyöstä vastasi ryhmä, jossa toimivat Pekka Auvinen Karelia-ammattikorkeakoulusta, Eveliina Asikainen Tampereen ammattikorkeakoulusta, Anu Hakonen Haaga-Helia -ammattikorkeakoulusta, Päivi Marjanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Pekka Risku Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja Saija Silvennoinen Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Suositus ammattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista ja niiden soveltamisesta luettavissa täältä >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Ammattikorkeakouluilta osaamislupaus työmarkkinoille