Ammattikorkeakorkeakoulut vastaamassa työelämän muutoksiin

Ammattikorkeakorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on ammattikorkeakoulujen etu- ja yhteistyöjärjestö. Lisäksi se on tärkeä keskustelu- ja yhteistyöfoorumi ammattikorkeakoulujen rehtoreille. 

Arenen edunvalvonta keskittyy korkeakoulu- ja innovaatiopolitiikkaan sekä korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen. Arene tukee ammattikorkeakoulutuksen kehittämistä. Arenen strategiassa määritelty linjaus on selkeä ja se määrittää Arenen tehtävät. 

Korkeakoulutuksen ympäristö muuttuu koko ajan, joten Arenen menestyminen edellyttää uudenlaista aloitteellisuutta. Toiminnassamme emme pelkästään reagoi muiden esityksiin. Aloitteiden on oltava konkreettisia ja meidän on osattava tukea niitä kertomalla konkreettisesti mitä osaamme ja olemme valmiita tekemään. Meidän on kyettävä tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan ja työelämän ongelmiin, joista keskeisin on eri puolella Suomea vaivaava osaajapula. Yritysten kasvun edellytyksenä on, että he saavat eri toimialoille osaavaa työvoimaa. 

Arene ei onnistu tehtävässään vain reagoimalla muiden tekemiin esityksiin. Emme myöskään menesty vain vaatimalla lisää rahaa tai voivottelemalla ministeriöiden linjauksia. Meillä on oltava oma näkemys tulevaisuudesta, johon haluamme ammattikorkeakouluja ja suomalaista korkeakoulutusta viedä. Yhteisen digivision laatiminen viime vuonna oli hyvä esimerkki tämänkaltaisesta työstä.

”Vaikuttavuuden parantamiseksi Arene uudistaa valiokuntamme ja perustaa uuden digitalisaatiovaliokunnan.”

Vaikuttavuuden parantamiseksi Arene uudistaa valiokuntamme ja perustaa uuden digitalisaatiovaliokunnan. Lisäksi perustamme kestävyyden ja vastuullisuuden työryhmän edistämään ilmastokestävää ammattikorkeakoulutusta.

Ammattikorkeakoulujen vahvuus on yhteistyö, josta tuoreimmat menestykselliset esimerkit ovat opiskelijavalintojen uudistaminen ja CampusOnlinen perustaminen. Yhteistyötä tarvitaan ilmastokestävän ammattikorkeakoulutuksen edistämisen lisäksi opiskelijavetovoiman parantamisessa. Vetovoimainen ammattikorkeakoulutus tulee olemaan kohtalonkysymys ammattikorkeakouluille. Tällä hetkellä vain vajaa 20% lukiossa opiskelevista suunnittelee ammattikorkeakouluopintoja. Viimeistään nyt tarvitaan vahvistaa yhteyttä lukiokoulutukseen. Tarvitsemme jatkossakin hyvät yhteydet myös toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Ammattikorkeakoulut tarjoavat laadukkaan ja korkeatasoisen koulutuksen. Opiskelu on työelämäläheistä ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet osaajat työllistyvät erinomaisesti suomalaisilla työmarkkinoilla. Tätä viestiä tulee tuoda esiin nykyistä painokkaammin.

Arene on vahvistanut yhteistyötä korkeakouluja ja koulutusta laajemminkin edustavien tahojen sekä opiskelija- ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Meidän kumppaneitamme ovat myös elinkeino- ja työelämän järjestöt sekä ministeriöt ja muu hallinto. Tarvitsemme jatkossakin kumppaneita, joiden kanssa ajaa asiaamme.

Arene on vahvasti hakenut myös kansainvälisiä kumppanuuksia ja samalla vertaillut ammatillisen korkeakoulutuksen tilaa Euroopan eri maissa. Teemme laadukasta työtä yritysten ja työelämän pinnassa. Meidän täytyy tehdä työmme yhä enemmän näkyväksi. Samalla tarvitsemme puolestapuhujia ja uudistumiseen kannustavia ystäviä. 

Puhe pidetty 12.12.2019 Arcadassa.

Mervi Vidgrén
Arenen puheenjohtaja 2020
Savonian rehtori

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

Ammattikorkeakorkeakoulut vastaamassa työelämän muutoksiin