Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen huolestuttaa ammattikorkeakouluja – tilanne haittaa koulutustason nostoa

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortion tekemä tutkimustyö osoittaa, että ammatillisesta koulutuksesta tulevat menestyvät kaikissa AMK-valintakokeen osioissa heikommin kuin ylioppilaat. Ammatillisen koulutuksen suorittaneita tarvitaan yhä enemmän korkeakoulutukseen koulutustasomme nostamiseksi. Asia on tärkeä myös koulutuksellisen tasa-arvon kannalta.  

Jo noin puolella ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneista on taustallaan ammatillinen tutkinto. Riittävät valmiudet jo opintoja aloittaessa ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta korkeakouluopinnoista selviää, ja lopulta tutkinnon suorittaneella on valmiudet pärjätä työelämässä.

Alustavien havaintojemme mukaan ammatillisen perustutkintotodistuksen tuottamat todistusvalintapisteet ovat selvästi heikommin yhteydessä AMK-valintakokeessa menestymiseen kuin ylioppilastutkintotodistuksen tuottamat pisteet. Tämä tulos vahvistaa aiempaa huolta ammatillisen koulutuksen tuottamista korkeakouluvalmiuksista, kertoo opiskelijavalintakonsortion tutkimusryhmän puheenjohtaja Jonna Vierula

Asia on koko Suomen tulevaisuuden kannalta olennainen. Osaamisvaateet yhteiskunnassa kasvavat jatkuvasti ja riittävät yleiset valmiudet ovat välttämättömiä niin työelämässä kuin jatko-opinnoissa. Moni suuntaa korkeakoulutukseen myöhemmin työuransa aikana.  

Suomi on tipahtanut kansainvälisessä kilvassa korkeakoulutettujen määrässä.  Jos haluamme edetä kohti kansallista tavoitettamme puolen ikäluokan korkeakouluttamisesta on meidän varmistuttava, että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on tosiasialliset valmiudet korkeakouluopintoihin, painottaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortion havaintoja tuloksia tukee myös koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnin tulokset, jonka mukaan juuri korkeakouluopintoihin edellytettävät valmiudet jäävät nyt liian usein saavuttamatta.  

Ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon yhdistelmän suorittaneita osaajia arvostetaan suuresti suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutkintoyhdistelmä tuottaa laajan käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmän. Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että ammatillinen väylä on myös jatkossa keskeinen polku ammattikorkeakouluun. 

Haluamme vastata työmarkkinoiden ja suomalaisen yhteiskunnan tarpeeseen. Jotta voimme taata tutkinnon tuottavan vaaditun osaamisen, tarvitsemme lisää välineitä varmistamaan ammatillista väylää tulevien osaaminen. Tämä on myös koulutuksellisen tasa-arvon asia, Mielityinen toteaa. 

Korkeakoulut tarvitsevat resursseja osaamisvajeiden paikkaamiseen 

Nykytilanne edellyttää vahvoja toimia ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikorkeakouluissa tilanteeseen onkin reagoitu ja opintojen alkua tuetaan monin tavoin, esimerkiksi korkeakouluvalmiuksia edistävillä kursseilla. Tämä edellyttää resursseja.  

Osaamisen ennakointifoorumin tulosten mukaan vuosina 2017–2035 työmarkkinoilla kasvaa eniten juuri ammattikorkeakoulutettujen kysyntä.

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Budjettiriihessä vahvistettava ammattikorkeakoulujen tutkimusta ja koulutusta

Hallituksen budjettineuvotteluissa tehdään todella tärkeitä linjauksia tutkimus-, kehittämis- ja...

Kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen – webinaari 6.10.2023

Tervetuloa kestävä ja vastuullinen osaamisen johtaminen - webinaariin perjantaina...

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen huolestuttaa ammattikorkeakouluja – tilanne haittaa koulutustason nostoa