Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen huolestuttaa ammattikorkeakouluja – tilanne haittaa koulutustason nostoa

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortion tekemä tutkimustyö osoittaa, että ammatillisesta koulutuksesta tulevat menestyvät kaikissa AMK-valintakokeen osioissa heikommin kuin ylioppilaat. Ammatillisen koulutuksen suorittaneita tarvitaan yhä enemmän korkeakoulutukseen koulutustasomme nostamiseksi. Asia on tärkeä myös koulutuksellisen tasa-arvon kannalta.  

Jo noin puolella ammattikorkeakoulussa opintonsa aloittaneista on taustallaan ammatillinen tutkinto. Riittävät valmiudet jo opintoja aloittaessa ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta korkeakouluopinnoista selviää, ja lopulta tutkinnon suorittaneella on valmiudet pärjätä työelämässä.

Alustavien havaintojemme mukaan ammatillisen perustutkintotodistuksen tuottamat todistusvalintapisteet ovat selvästi heikommin yhteydessä AMK-valintakokeessa menestymiseen kuin ylioppilastutkintotodistuksen tuottamat pisteet. Tämä tulos vahvistaa aiempaa huolta ammatillisen koulutuksen tuottamista korkeakouluvalmiuksista, kertoo opiskelijavalintakonsortion tutkimusryhmän puheenjohtaja Jonna Vierula

Asia on koko Suomen tulevaisuuden kannalta olennainen. Osaamisvaateet yhteiskunnassa kasvavat jatkuvasti ja riittävät yleiset valmiudet ovat välttämättömiä niin työelämässä kuin jatko-opinnoissa. Moni suuntaa korkeakoulutukseen myöhemmin työuransa aikana.  

Suomi on tipahtanut kansainvälisessä kilvassa korkeakoulutettujen määrässä.  Jos haluamme edetä kohti kansallista tavoitettamme puolen ikäluokan korkeakouluttamisesta on meidän varmistuttava, että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on tosiasialliset valmiudet korkeakouluopintoihin, painottaa ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortion havaintoja tuloksia tukee myös koulutuksen arviointikeskus Karvin arvioinnin tulokset, jonka mukaan juuri korkeakouluopintoihin edellytettävät valmiudet jäävät nyt liian usein saavuttamatta.  

Ammatillisen tutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon yhdistelmän suorittaneita osaajia arvostetaan suuresti suomalaisilla työmarkkinoilla. Tutkintoyhdistelmä tuottaa laajan käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmän. Ammattikorkeakoulut pitävät tärkeänä, että ammatillinen väylä on myös jatkossa keskeinen polku ammattikorkeakouluun. 

Haluamme vastata työmarkkinoiden ja suomalaisen yhteiskunnan tarpeeseen. Jotta voimme taata tutkinnon tuottavan vaaditun osaamisen, tarvitsemme lisää välineitä varmistamaan ammatillista väylää tulevien osaaminen. Tämä on myös koulutuksellisen tasa-arvon asia, Mielityinen toteaa. 

Korkeakoulut tarvitsevat resursseja osaamisvajeiden paikkaamiseen 

Nykytilanne edellyttää vahvoja toimia ammatillisessa koulutuksessa. Ammattikorkeakouluissa tilanteeseen onkin reagoitu ja opintojen alkua tuetaan monin tavoin, esimerkiksi korkeakouluvalmiuksia edistävillä kursseilla. Tämä edellyttää resursseja.  

Osaamisen ennakointifoorumin tulosten mukaan vuosina 2017–2035 työmarkkinoilla kasvaa eniten juuri ammattikorkeakoulutettujen kysyntä.

Jaa

Arenen hallitusohjelmatavoitteet

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Tradenomista on moneksi

Tradenomit ovat vakiinnuttaneet paikkansa työelämän asiantuntijoina. Tutkintomme antaa monipuoliset mahdollisuudet rakentaa mielenkiintoisia urapolkuja lähes kaikille toimialoille niin palkansaajan kuin yrittäjän roolissa.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen kypsyystasokuvaukset

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman väliarvioinnin raportti julkaistiin...

Suomen aluekehittäminen hidastuu ministeriön tietoteknisten ongelmien vuoksi

Ammattikorkeakoulut ovat tyrmistyneitä ja äärimmäisen huolissaan tilanteesta, jossa tietoteknisiin syihin vedoten...

Ammatillisen koulutuksen tuottama osaaminen huolestuttaa ammattikorkeakouluja – tilanne haittaa koulutustason nostoa

</