Ammatillinen opettajankoulutus tarjoaa tärkeän vaihtoehdon yliopistolliselle opettajakoulutukselle

Ammatillinen opettajankoulutus vastaa osaamis- ja tutkimusperustaisella otteellaan koulutuskentän nykytarpeisiin ja toimii ennaltanäkijänä ammatillisen- ja korkeakoulutuksen kentällä. Osaamisen, työelämäläheisyyden ja tutkimuksen yhteiskytkentää tarvitaan arjen opettajan työssä ja sen kehittämisessä jatkossakin.

Opettajakoulutusten osaamisperustaisuudessa yhdistyvät työelämäläheisyys, opetuksen ja tutkimuksen yhteys sekä oppijalähtöisyys. Käytännössä kaikilla opettajaopiskelijoilla on korkeakoulututkinto ja työkokemusta. Tämä yhdistelmä tekee koulutuksesta osaltaan tutkimusperustaista. 

Tämän lisäksi merkittävä osa opiskelijoista työskentelee jo opettajina. Opiskelijoiden moninainen tausta huomioidaan osana ammatillisia opettajaopintoja. Osaamisperustainen työskentely mahdollistaa henkilökohtaisen osaamispolun suunnittelun opettajaopinnoissa. Opinnoissa hyödynnetään aiemmin hankittua osaamista ja opiskeltavaa tietoperustaa sovelletaan opintojen aikaisissa töissä tai harjoitteluissa. Opettajaopintojen harjoittelut pohjautuvat ajatukseen, että jokainen ammatillisen toisen asteen oppilaitos sekä korkeakoulu tarjoavat autenttisen oppimisympäristön. Tässä suhteessa koulutus eroaa yliopistojen harjoittelukoulujärjestelmästä. Osaamisen arviointi on keskeinen osa opettajaopintoja. Prosessissa opitaan samalla osaamisperustaisen kehittävän arvioinnin käytännön periaatteita, joita ovat vastavuoroisuus ja yhteiskehittely.

Ammatillisen opettajankoulutuksen lehtoreiden ja yliopettajien työnkuva on monitasoinen. Siinä yhdistyvät tutkimus- ja kehittämistyö sekä opetus- ja ohjaustyö, jota läpileikkaa vahva työelämäyhteys. Tutkimuksen ja opetuksen suhde on dynaaminen: ne rakentavat toisiaan opettajankouluttajan työssä. Opetuksen sisällöt saavat rakennusaineensa tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotoksista ja opetus- ja ohjaustyöstä nousee esiin uusia tutkimus- ja kehittämistarpeita. Huomattavalla osalla opettajankouluttajista on akateeminen jatkotutkinto, joka varmistaa tutkimusosaamisen.

Tutkimusperustaisuus rakentuu ammatillisessa opettajankoulutuksessa kahden pilarin varaan: opettajaopiskelijan tutkivaan ja kehittävään työskentelyyn sekä opettajankouluttajien TKI-työstä tuomaan soveltavan tutkimuksen tuloksiin. Tutkimusperustaisuutta vahvistaa tiivis yhteistyö koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Ammatillista opettajankoulutusta tarjoaa Suomessa viisi ammatillista opettajakorkeakoulua, jotka toimivat Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, Hämeen ammattikorkeakoulussa, Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, Oulun ammattikorkeakoulussa sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Kaikki opettajakorkeakoulut tarjoavat 60 op:n laajuisia ammatillisen opettajan, ammatillisen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutuksia. Yhteistä kaikille opettajakorkeakouluille on tutkimus- ja osaamisperustaisuus sekä opettajankouluttajien moninainen työnkuva.

Kimmo Mäki, KTT, KL, korkeakoulupedagogiikan yliopettaja, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakouluJaakko Helander, dos., KT, tutkijayliopettaja, HAMK EDU-tutkimusyksikkö ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Ammatillinen opettajankoulutus tarjoaa tärkeän vaihtoehdon yliopistolliselle opettajakoulutukselle