Alumnit suunnannäyttäjinä

Mitä tarkoittaa sana alumni? Sanakirjoissa alumni mainitaan merkityksessä ’kasvatti’, ’oppilas’ tai ’suojatti’. Ammattikorkeakouluista valmistuu vuosittain lähes 30 000 alumnia, jotka ovat korkeakouluille tärkeitä työelämän yhteistyökumppaneita. Ammattikorkeakoulujen kehittymisen kannalta on tärkeää säilyttää suhteet alumneihin.

Alumnit antavat takaisin, Alumni gives back! Opiskelijana ollaan keskimäärin 3,5 vuotta, mutta alumnina työelämässä noin 35 vuotta. Alumnit ovat monipuolisella osaamisellaan parhaita käyntikorttejamme. Miten se käytännössä näkyy? Mitä ja miten alumni antaa takaisin?

Osallistumalla. Tulemalla tapahtumiin, verkostoitumalla, tutustumalla innokkaisiin opiskelijoihin ja muihin alumneihin. Alumni osallistuu koulutuksiin.

Ojentamalla auttavan kätensä. Alumni auttaa järjestämään tapahtumia, tuo ideoita järjestelyihin, ylläpitää LinkedIn-ryhmää.

Palkkaamalla. Vinkkaamalla työpaikasta, palkkaamalla opiskelijan tai alumnin. Ottamalla harjoittelijan.

Jakamalla osaamisensa. Osallistumalla ja jakamalla tietämyksensä asiantuntijana. Kertomalla urapolustaan. Käväisemällä vierailijaluennoitsijana. Toimimalla mentorina.

Markkinoimalla. Olemalla oma itsensä, kertomalla mitä Alma materistaan sai ja mitä opintoja vaaditaan työelämän tämänhetkisiin tarpeisiin.

Viestimällä. Julkaisemalla uratarinansa. Opiskelijoita kiinnostaa se, mitä kaikkea tutkinnolla voi saavuttaa. Mitkä ovet aukeavat, miten ne aukesivat ja miten uusia kerroksia voikaan valloittaa.

Antamalla takaisin mitä vaan. Tulemalla puhujaksi, antamalla projekteja, jättämällä opinnäytetyötoimeksiannon, kutsumalla opiskelijoita ja alumneja tapahtumiin.

Alumni on korkeakoululle tärkeä. Alumnin takia olemme olemassa, alumnin vuoksi työmme tuntuu merkitykselliseltä. Korkeakoulut tarjoavat alumneille alustan elinikäiseen oppimiseen ja lähes loputtomiin yhteistyömahdollisuuksiin. Alumnityössä tavoitteena on molempia osapuolia hyödyttävä kumppanuus.

Kirjoittajat ovat osa ammattikorkeakoulujen alumnitoimijoiden verkostoa, joka on perustettu keväällä 2020. Verkosto on saanut alkunsa AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen alumnityöpaketista ja koostuu ammattikorkeakouluissa alumnityötä tekevistä asiantuntijoista. Tämä blogi on ensimmäinen osa alumnityöstä kertovaa sarjaa. Lokakuussa 2020 vietetään ensimmäistä kertaa valtakunnallista alumnikuukautta, jonka tarkoituksena on nostaa esiin kaikkien ammattikorkeakoulujen alumnitoimintaa.  

Kirjoittajat:

Karaus Elina
alumnikoordinaattori
Turku AMK


Köykkä Jenni
alumnikoordinaattori
Laurea AMKLoippo-Sännälä Eva
suhdepäällikkö
Haaga-Helia AMK

Vanhamäki Outi
suunnittelija, alumnisuhdetoiminta
Tampereen ammattikorkeakoulu

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Alumnit suunnannäyttäjinä