Akava ja Arene: Business Finland ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoittajaksi

Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on heikentynyt Suomessa, mikä näkyy yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähenemisessä. Heikoin tilanne on alle 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä, joista alle yksi prosentti raportoi Tilastokeskukselle innovaatiotoimintaa. Elokuun budjettiriihen päätökset yrityksiä tukevan innovaatiorahoituksen lisäämiseksi Business Finlandille ovat oikeita, mutta ongelmana on pienille yrityksille raskas hankehaku.

 – Tilannetta helpottaisi, jos korkeakoulut voisivat hakea Business Finlandilta rahoitusta erityisesti yhteistyöhön pk-yritysten kanssa, esittää puheenjohtaja Tapio Varmola Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta. Korkeakouluissa on hankeosaamista, joka vähentäisi yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Asia edellyttää lainmuutosta.

 – Business Finlandin rahoituksen suuntaamisesta vahvaksi korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittajaksi on tehtävä selvitys, esittää Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Samalla on valmisteltava Business Finlandin myöntövaltuuksien suunnitelmallinen korottaminen.

Yrityksiä on tuettava ja kannustettava tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä soveltavaan tutkimukseen yhdessä korkeakoulujen kanssa

Akava ja Arene korostavat yhteisessä viestissään, että ammattikorkeakouluilla on oltava aito mahdollisuus saada rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI), joka on ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä. Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahanjaon myöntöperusteita on tarkasteltava tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Yrityksiä on tuettava ja kannustettava tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä soveltavaan tutkimukseen yhdessä korkeakoulujen kanssa. Suomalaisia yrityksiä on kannustettava kasvattamaan arvonlisäystä, tuottavuutta ja kansainvälistymään. Yksi keino tähän on yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen.

Akava ja Arene kannanotto >>

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Jo lähes neljännes ylemmistä korkeakoulututkinnoista suoritetaan ammattikorkeakouluissa 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) suoritettiin vuonna 2023 yhteensä 5 244,...

Webinaari: Arenen kestävän ja vastuullisen TKI-toiminnan kriteeristö 29.4.

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmassa (2020) kaikki ammattikorkeakoulut...

Ammattikorkeakoulut jatkavat rahoituksen nollalinjalla – isot odotukset TKI-rahoituksen kohdentumisesta

Ammattikorkeakoulut ovat helpottuneita, ettei niiden rahoitukseen kohdistettu uusia leikkauksia...

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Akava ja Arene: Business Finland ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoittajaksi