Akava ja Arene: Business Finland ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoittajaksi

Yritysten ja korkeakoulujen välinen yhteistyö on heikentynyt Suomessa, mikä näkyy yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan vähenemisessä. Heikoin tilanne on alle 50 henkilöä työllistävillä yrityksillä, joista alle yksi prosentti raportoi Tilastokeskukselle innovaatiotoimintaa. Elokuun budjettiriihen päätökset yrityksiä tukevan innovaatiorahoituksen lisäämiseksi Business Finlandille ovat oikeita, mutta ongelmana on pienille yrityksille raskas hankehaku.

 – Tilannetta helpottaisi, jos korkeakoulut voisivat hakea Business Finlandilta rahoitusta erityisesti yhteistyöhön pk-yritysten kanssa, esittää puheenjohtaja Tapio Varmola Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenesta. Korkeakouluissa on hankeosaamista, joka vähentäisi yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Asia edellyttää lainmuutosta.

 – Business Finlandin rahoituksen suuntaamisesta vahvaksi korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoittajaksi on tehtävä selvitys, esittää Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Samalla on valmisteltava Business Finlandin myöntövaltuuksien suunnitelmallinen korottaminen.

Yrityksiä on tuettava ja kannustettava tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä soveltavaan tutkimukseen yhdessä korkeakoulujen kanssa

Akava ja Arene korostavat yhteisessä viestissään, että ammattikorkeakouluilla on oltava aito mahdollisuus saada rahoitusta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI), joka on ammattikorkeakoulujen lakisääteinen tehtävä. Suomen Akatemian ja Business Finlandin rahanjaon myöntöperusteita on tarkasteltava tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Yrityksiä on tuettava ja kannustettava tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä soveltavaan tutkimukseen yhdessä korkeakoulujen kanssa. Suomalaisia yrityksiä on kannustettava kasvattamaan arvonlisäystä, tuottavuutta ja kansainvälistymään. Yksi keino tähän on yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen.

Akava ja Arene kannanotto >>

Jaa

Arenen viestit budjettiriiheen

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Ammattikorkeakoulujen IT-johtajien AAPA-verkoston uudeksi IT-pääsihteeriksi on valittu Ari Rouvari

Filosofian maisteri Ari Rouvari on valittu ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien verkoston,...

Arene lausui opintososiaalisten etuuksien ja asumistuen indeksitarkistuksista vuosille 2024-2027

Arene suhtautuu kriittisesti hallituksen esityksestä jäädyttää opintotukilain mukaisen opintoraha...

Korkeakoulujen aloituspaikkarahat annettava ammattikorkeakouluille

Hallitus pitää ammattikorkeakoulut juuri ja juuri pinnan yläpuolella. Suurin...

Ammattikorkeakoulut: Suomessa ei ole yhtään tilaa suvaitsemattomuudelle ja syrjinnälle

Ammattikorkeakouluissa syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on paikan vastaanottanut lähes...

Ammattikorkeakouluilla ratkaisevin rooli koulutustason nostossa 

OECD (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) julkaisi taas vertailutiedot...

Akava ja Arene: Business Finland ammattikorkeakoulujen innovaatiotoiminnan rahoittajaksi