3AMK-liittouma tunnistettu korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi: lisäarvoa opiskelijoille ja yrityksille

Pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittoumat 3AMK on tunnistettu korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi, tuoreessa arviointiraportissa. Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on selvästi tilaus ketterille korkeakoulujen yhteistyömalleille, jotka ovat riittävän tehokkaita ja joustavia reaaliaikaiseen toimintaan.

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia muodostavat pääkaupunkiseudulla 35 000 opiskelijan ja 2000 työntekijän osaamiskeskittymän, jonka vaikuttavuus syntyy lähes 7 500 tutkinnon suorittajasta ja monipuolisesta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta.

Vuoden 2017 alussa nämä ammattikorkeakoulut käynnistivät strategisen 3AMK -liittouman, jolla tavoiteltiin ketterää mallia ja toimintatapaa yhteistyölle. Liittouman perustana ovat kunkin korkeakoulun oma profiili, toimilupa ja strategia. Ammattikorkeakoulut ovat valinneet yhteistyöalueet, joilla luodaan lisäarvoa opiskelijoille ja yrityksille metropolialueella. Hallinto haluttiin pitää alusta asti erittäin kevyenä, ja kaikkia yhteistyöalueita on lähestytty yhteisen tekemisen ja tulosten kautta niin, että opiskelijat ja tulevaisuuden työelämätarpeet ovat olleet vahvasti keskiössä.

Strategisen 3AMK-liittouman toiminnan kehittymistä on tukenut merkittävästi opetus- ja kulttuuriministeriö viime sopimuskaudelle 2017–2020 osoittamallaan strategiarahoituksella. Sen myötä käynnistettiin uusia, monialaisia ja työelämälähtöisiä osaamispolkuja, vaikuttavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kansainvälisen tutkimusrahoituksen hankkimiseksi sekä yhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Lisäksi Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia yhdistivät voimansa koulutusviennissä toimien siinä yhteisen yhtiön eli EduExcellence Oy:n kautta.

Ensimmäisten vuosien tulokset ja kokemukset 3AMK-liittouman toiminnasta ovat erittäin rohkaisevia ja olemme vahvasti sitoutuneita 3AMK-yhteistyön edelleen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut merkittävän strategiarahoituksen myös uudelle sopimuskaudelle 2021-2024, jolloin 3AMKin strateginen kehityskohde on liittouman ankkuroituminen globaaleihin ja metropolialueen kansainvälistyviin ekosysteemeihin. Kun 3AMKin työelämälähtöisten osaamispolkujen kehitystyötä jatketaan, on strategisena kehityskohteena myös niiden laajentaminen jatkuvan oppimisen tarpeisiin tekoälyä hyödyntämällä.

Strategisen 3AMK-liittouman ensimmäisen nelivuotiskauden 2017–2020 saavutukset arvioi emeritus rehtori Pentti Rauhala, joka kuvaa liittoumaa korkeakoulupoliittisena innovaationa. Kolmella ammattikorkeakoululla on yhteisiä omistajia, mutta myös oma erityinen syntyhistoria ja ydinosaaminen ja kulttuuri. Näistä syntyy Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian omat DNAt, jotka yhdessä tuovat liittoumaan sen lisäarvon ja kehittymisen mahdollisuudet paljon tehokkaammin kuin korkeakoulufuusio voisi tuoda.

Arvioinnin mukaan menestyksellinen yhteistyö edellyttää halua jakaa ja oppia kumppaneilta. Se konkretisoituu ylimmän johdon sitoutumisena ja selkeänä tahtotilana yhdessä tehtävästä tinkimättömästä työstä, mikä on 3AMK-yhteistyössä toteutunut erinomaisesti.

Erityisen kiitokset ansaitsevat sekä 3AMK-korkeakoulujen henkilöstö että opiskelijakunnat, jotka ovat avoimin mielin ja tavoitteellisesti olleet yhdessä kehittämässä tuloksia opiskelijoiden ja yritysten parhaaksi metropolialueella!

Pentti Rauhalan arviointiselvitys on luettavissa täältä >>

Teemu Kokko
rehtori, toimitusjohtaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Riitta Konkola
rehtori, toimitusjohtaja
Metropolia AmmattikorkeakouluJouni Koski
rehtori, toimitusjohtaja
Laurea-ammattikorkeakoulu

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Koulutuksen rahoituksesta huolehdittava myös taloudellisesti vaikeina aikoina

Pääministeri Petteri Orpon hallitus kokoontuu valtion taloutta suuntaavaan kehysriiheensä...

Ammattikorkeakouluilla kunnianhimoiset tavoitteet eurooppalaiselle yhteistyölle – Tavoitteet EU-vaaleihin julkaistu

Suomalaisille ammattikorkeakouluille eurooppalainen verkostoituminen on kehittymisen ydinedellytys. Verkostojen kautta...

Yhteishaku alkaa – tarjolla yli 27 000 aloituspaikkaa ammattikorkeakouluihin

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 13.3. ja päättyy...

Ammattikorkeakoulut edellyttävät kansallista korkeakoulupolitiikan johtamista

Orpon hallitus on sitoutunut kehittämään korkeakoulujärjestelmäämme duaalisen mallin pohjalta....

EU:n elinvoima edellyttää lisää panoksia soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen 

Suomen ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan merkitys on vahvistunut...

3AMK-liittouma tunnistettu korkeakoulupoliittiseksi innovaatioksi: lisäarvoa opiskelijoille ja yrityksille