30 000 valmistui ammattikorkeakouluista vuonna 2018

Ammattikorkeakouluista valmistui 30 000 opiskelijaa viime vuonna. Luvussa ovat mukana myös Poliisiammattikorkeakoulusta, Högskolan på Ålandista ja ammatillisesta opettajakoulutuksesta valmistuneet. Opiskelijoita valmistui 1800 enemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistuneiden lisäksi uusien opiskelijoiden määrä kasvoi tuhannella, joten ammattikorkeakoulut jatkoivat toimintansa tehostamista.

Samaan aikaan opetus- ja kulttuuriministeriön perus- ja strategiarahoitus oli 9 miljoonaa edellisvuotta pienempi. Henkilöstön määrä pysyi lähes ennallaan.

-Korkeakoulutuksen laajentaminen ei jatkossa onnistu koulutusta tehostamalla, korostaa Arenen toiminnanjohtaja Petri Lempinen. Hän muistuttaa, että Suomen tavoitteena on lisätä korkeakoulutettujen määrää ja saada puolet nuorista aikuisista suorittamaan korkeakoulututkinto vuoteen 2030 mennessä.

Ammattikorkeakoulujen yhteenlaskettu liikevaihto kuitenkin kasvoi innovaatio- ja kehittämistoiminnan ulkopuolisen rahoituksen lisääntyessä. Myös OKM on jakanut hankerahoitusta korkeakoulutuksen kehittämiseen ja osaajapulaan vastaamiseen. Ministeriön perus- ja strategiarahoitus kattaa keskimäärin 81 prosenttia ammattikorkeakoulujen liikevaihdosta. Talousluvuissa ovat mukana Manner-Suomen 23 ammattikorkeakoulua, sillä OKM ei rahoita Poliisiammattikorkeakoulun ja Högskolan på Ålandin toimintaa.

-Hankerahoitus on aina sidottu käyttötarkoitukseensa eikä se korvaa perusrahoituksen puutteita, Lempinen muistuttaa.

Kireästä taloudellisesta tilanteesta kertoo, että viisi ammattikorkeakoulua teki tappiollisen tuloksen viime vuonna (tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja). Ammattikorkeakoulujen taloudenpitoa ohjaa osakeyhtiölaki, joten tappio tekeminen alentaa omaa pääomaa ja pakottaa uusiin sopeuttamistoimiin.

Alkuvuodesta on jo kolmessa ammattikorkeakoulussa käyty YT-neuvotteluita, jotka ovat johtaneet henkilöstön vähentämisen ja lomautuksiin.

Soteala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja

Sosiaali- ja terveysalalle ammattikorkeakouluista valmistui lähes 10 000 ammattilaista. Alan suurimmat tutkinnot ovat sairaanhoitaja (3500), sosionomi (2300) ja terveydenhoitaja (700). Sotealan korkeakouluista valmistuu ammattikorkeakouluista 80 prosenttia.

-Sosiaali- ja terveysala pysähtyisi ilman ammattikorkeakoulutettuja, Lempinen summaa viime vuoden tilastoja. Insinöörejä valmistui 500 enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä oli ammattikorkeakoulujen vastaus yritysten osaajapulaan.

Kaikkiaan insinöörejä valmistui 5300 ja liiketalouden tradenomeja 6000.

Kaikkiaan ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 24 506 ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja 3116.

Lisäksi Poliisiammattikorkeakoulusta valmistui 262 opiskelijaa, joista 25 suoritti poliisin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Högskolan på Ålandista valmistui 56 opiskelijaa.

Viisi suosituista ammattikorkeakoulutkintoa 2018

tutkinto suorittajat
Tradenomi 6019
Insinööri 5297
Sairaanhoitaja 3509
Sosionomi 2333
Restonomi 1105

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto kasvussa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2010-luvulla. Tutkintojen määrä yli 3000 viime vuonna. Kasvua edellisestä vuodesta oli 13 prosenttia.

Tutkinto on tarkoitettu työelämässä jo olevien jatkuvaan oppimiseen. YAMK-koulutuksen tarjoavat laaja-alaista osaamista työn ja yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutusohjelmien aiheita ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan johtaminen, rakennustekniikka, teknologiaosaamisen johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä mediatuottaminen. YAMK-tutkinto vastaa tasoltaan yliopistossa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa.

Ylempiä tutkintoja suoritetaan eniten samoilla aloilla kuin perustutkintoja. Kärjessä ovat tradenomi, insinööri, sairaanhoitaja, sosionomi ja restonomi YAMK.

Valmistuneet työllistyvät hyvin

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 95 prosenttia ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 86 prosenttia oli työllisiä vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. Luvuissa ovat mukana työn ohessa sivutoimisesti opintoja jatkaneet.

Parhaiten työllistyivät terveys- ja hyvinvointialoilta valmistuneet ammattilaiset, joista peräti 91 prosenttia oli töissä. Myös restonomit, insinöörit ja tradenomit työllistyivät erittäin hyvin.

Tilastokeskus julkaisi tammikuussa tietoja yli 24 000 ammattikorkeakoulusta vuonna 2017 valmistuneen sijoittumisesta opintojen jälkeen.

Vipunen tietopalvelun tilastotietoja ammattikorkeakouluista löytyy täältä.

Poliisiammattikorkeakoulun toimintakertomus vuodelta 2018 löytyy täältä.

Högskolan på Ålands verksamhetsberättelse 2018 finns här.

Jaa

AMK-päivät 2024

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

Ammattikorkeakoulut tarvitaan mukaan kehittämään tohtorikoulutusta ja tutkijoiden urapolkuja

Suomi tarvitsee kansalliseen TKI-tavoitteeseen päästäkseen aivan uudenlaisia toimintatapoja, koska...

Arenen lausunto varhaiskasvatuslain henkilöstön mitoitukseen ja suhdelukujen toteutumiseen

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ei ota suoraan kantaa kansalaisaloitteen...

Juniori AMK on 5.-luokkalaisten ikioma AMK

Turussa joka vuosi yli 1000 viidesluokkalaista osallistuu Turun ammattikorkeakoulun...

30 000 valmistui ammattikorkeakouluista vuonna 2018

<