18 järjestöä muistuttaa koulutuksesta hallitusneuvottelijoita: Nyt kirjoitetaan tulevaisuuden otsikot

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään maamme tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi nyt tinkiä. Opetus- ja koulutusalan sekä tutkimuksen, opiskelijoiden ja vanhempien sekä elinkeinoelämän järjestöt muistuttavat tänään hallitusneuvottelijoita koulutusinvestointien tärkeydestä.

– Koulutuksen ja osaamisen merkitystä Suomen tulevaisuuden kannalta ei voi liioitella, linjaa Arenen puheenjohtaja Tapio Varmola. Arene on yksi yhteisen viestin allekirjoittaneista järjestöistä. Etujärjestöjen lisäksi mukana on kolme ammattikorkeakoulua – Haaga-Helia, Laurea, Metropolia ja Savonia.

Yhteisen viestin mukaan hallitusneuvottelujen linjaukset ratkaisevat millaisia uutisia koulutuksesta vuonna 2023 kirjoitetaan.

– Yhteinen viesti on jatkoa maaliskuussa julkaistulle koulutuksen, tutkimuksen ja elinkeinoelämän vetoomuksella, muistuttaa Arenen varapuheenjohtaja rehtori Riitta Konkola. Maaliskuussa korkeakoulut, opiskelijajärjestöt, EK ja Akava vaativat koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin panostamisen nostamista seuraavan hallituksen strategiseksi painopisteeksi.

– Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä elinkeinoelämän sekä tutkimus- ja oppilaitosten kanssa Suomen parhaaksi. Tämän vuoksi halusimme osallistua tärkeään vetoomuksen hallitusneuvottelijoille, kertoo toinen varapuheenjohtaja rehtori Petri Raivo.

Järjestöjen ja ammattikorkeakoulujen viesti julkaistiin 15.5.2019 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aamulehdessä, Turun Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Kalevassa.

Yhteisessä viestissä ovat mukana Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Akava, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Sivistystyönantajat, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen Vanhempainliitto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea, Metropolia ja Savonia, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL.

Suomen menestys riippuu osaamisesta – koulutuksen puolesta -koalition kannanotto >>

Jaa

TKI.fi

spot_imgspot_img

Tuoreimmat uutiset

Erasmus+ -ohjelma on vahva investointi Euroopan tulevaisuuteen

Euroopan strategisen kilpailukyvyn vahvistaminen tulee olemaan keskeinen painopiste tulevalla...

Ammattikorkeakoulujen suositukset yhteisen opintotarjonnan laadun varmistamiseksi

Ammattikorkeakouluissa tuotetaan korkeatasoista osaamista työmarkkinoille. Yhteisen opintotarjonnan avulla ammattikorkeakouluopiskelijat...

Eettinen ohjeistus käyttöön korkeakoulujen kansainväliseen opiskelijarekrytointiin

Suomalaiset korkeakoulut ovat yhdessä luoneet kansainvälisen koulutusagenttien eettisen ohjeistuksen,...

18 järjestöä muistuttaa koulutuksesta hallitusneuvottelijoita: Nyt kirjoitetaan tulevaisuuden otsikot