Kontaktuppgifter

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf 
Norra Magasingatan 7 A 2
00130 HELSINGFORS 

Faktureringsadress:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
c/o Datacleric Oy
Nilsaksentie 1
01510 VANDA

Adress för nätfaktura:
OVT-ID: 003710595343
Operatören: Liaison Technologies
Mäklare ID: 003708599126

FO-nummer: 1059534-3