Arene rf

är rådet för Yrkeshögskolornas rektorer. Syftet med verksamheten är utveckling av yrkeshögskolesystemet, främjande av samarbetet mellan yrkeshögskolorna och att vara ett gemensamt diskussionsforum för yrkeshögskolorna.

1
2
3

Arene rf

Arene rf är rådet för Yrkeshögskolornas rektorer. Syftet med verksamheten är utveckling av yrkehögskolesystemet, främjande av samarbetet mellan yrkeshögskolorna och att vara ett gemensamt diskussionsforum för yrkeshögskolorna.