Valiokunnat, työryhmät ja projektit

Arenessa toimii useita valiokuntia ja työryhmiä, joiden tehtävänä on kehittää ammattikorkeakoulutusta ja luoda uusia käytäntöjä ammattikorkeakoulujen tueksi.

Seuraavassa on kerrottu Arenessa vuonna 2017 toimivista valiokunnista, työryhmistä ja projekteista sekä niissä toimivat henkilöt (kursiivilla työryhmän vetäjä/vastuuhenkilö):

 

Valiokunnat

 

       1. Koulutusvaliokunta

 

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulutuksen ja koulutusrakenteiden kehittäminen, sekä korkeakoulutukseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin vaikuttaminen.

Koulutusvaliokunnan yhteydessä toimii Arenen koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät, ammattikorkeakoulujen koulutuksesta vastaavien johtajien verkosto ja opintoasianpäälliköiden työryhmä.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Mervi Vidgrén (Savonia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Tapio Huttula (Humak), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), rehtori Jouni Koski (Laurea), Rehtori Riitta Konkola (Metropolia), rehtori Pertti Puusaari (HAMK), rehtori Vesa Taatila (Turkuamk), vararehtori Päivi Karttunen (TAMK), vararehtori Pekka Auvinen (Karelia), opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja (Metropolia), sihteerinä asiantuntija Juha Viitasaari (Arene).

       2. Kansainvälisyys valiokunta

 

Kansaivälisyys valiokunnan (Kv) tehtävänä on ammattikorkeakoulujärjestelmän kansainvälisyyden kehittäminen, Arenen kansainvälisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä kansainväliseen korkeakoulutukseen liittyviin laki- ja säädösasioihin vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Juha Kämäri (SAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Örjan Andersson (Novia), rehtori Edvard Johansson (HÅ), rehtori Tauno Kekäle (VAMK), rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia), vararehtori Marjo-Riitta Järvinen (LAMK), rehtori Tapio Kujala (DIAK), Kv-päällikkö Peter Finell (Centria), vararehtori Jyrki Laitinen (OAMK), sihteerinä KV-päällikkö Ari-Pekka Kainu (SAMK)

      3. Talous- rahoitus- ja lakivaliokunta

 

Talous- ja rahoitus- ja lakivaliokunnan tehtäviin kuuluu ammattikorkeakoulutuksen rahoitukseen sekä talous-, hallinto-ja lainsäädäntökysymyksiin liittyvä kehittäminen ja vaikuttaminen.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Tapio Varmola (SeAMK)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Turo Kilpeläinen (KAMK), Rehtori Markku Lahtinen (TAMK), rehtori Martti Lampela (Lapinamk), rehtori Heikki Saastamoinen (XAMK,)  talousjohtaja Jorma Alkula (Haaga-Helia), talousjohtaja Jorma Uusitalo (Metropolia), Chefsjurist Anna Härmä (Arcada), sihteerinä toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene)

       4. TKI-valiokunta

 

TKI- valiokunnan tehtävänä on ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnan  toimintaedellytysten vahvistaminen, yhteistyön kehittäminen sekä  TKI- toiminnan tunnetuksi tekeminen kansallisesti ja kansainvälisesti. TKI- valiokunnan yhteydessä toimii ammattikorkeakoulujen TKI- johtajaverkosto.

Valiokunnan puheenjohtaja: Rehtori Petri Raivo (Karelia)

Valiokunnan jäsenet: Rehtori Henrik Wolff (Arcada), rehtori Jussi Halttunen (JAMK), rehtori Kimmo Himberg (POLAMK), rehtori Edward Johansson (HA), rehtori Kari Ristimäki (Centria), rehtori Jouni Koski (Laurea), Seliina Päällysaho (SeAMK), Terhi Laine (Diak), sihteerinä tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia)

 

Työryhmät

 

Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät:

Koulutusalakohtaisten kehittämisryhmien toimintaan kuuluvat ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, erikoistumiskoulutusten, avoimen korkeakouluopetuksen sekä täydennyskoulutuksen kehittämiseen liittyvät alakohtaiset asiat. Kehittämisryhmien tehtävänä on valmistella alaan liittyviä yhteisiä asioita ja muodostaa yhteisiä koulutusalan näkemyksiä Arenen koulutusvaliokunnan linjattaviksi sekä osallistua aktiivisesti koulutusalan kehittämiseen, esim. sidosryhmäyhteistyö ja toimia erikoistumiskoulutusten valmistelun foorumeina.

Kehittämisryhmien puheenjohtajat ovat:

1.  Luonnonvara-ala: rehtori Pertti Puusaari (HAMK)

2.  Tekniikka-, liikenne- ja merenkulun ala: rehtori Riitta Konkola (Metropolia)

3.  Yhteiskunta-, hallinto- ja liikunta-ala: rehtori Teemu Kokko (Haaga-Helia)

4.  Matkailu-, ravitsemus- ja talousala: rehtori Jouni Koski (Laurea)

5.  Sosiaali- ja terveysala, opekoulutus: vararehtori Päivi Karttunen (TAMK) 

6.  Kulttuuriala: rehtori Vesa Taatila (Turkuamk)

7.  Humanistinen ala: rehtori Tapio Huttula (HUMAK)

Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi.

 

Arenen tietosuojatyöryhmä

 

Projektit

 

 

Arenen hankkeet toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallitukselle. 

1. TKI- RAKE-selvitys 2016-2017

   Puheenjohtaja: rehtori Petri Raivo (Karelia)

   Työryhmän jäsenet: rehtori Tapio Huttula (Humak), rehtori Henrik Wolff (Arcada), tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen (Karelia), Arenen puheenjohtaja, rehtori Tapio Varmola (SeAMK), toiminnanjohtaja Riitta Rissanen (Arene), sihteerinä asiantuntija Juha Viitasaari (Arene)

2. Yritysyhteistyön vaikuttavuusselvitys yhteistyössä Suomen Yrittäjien ja UNIFI ry:n kanssa 2017

3. AMK-päivät 2017

4. Opiskelijavalintojen rakenteellinen kehittäminen (ehdollinen rahoituspäätökseen liittyen)

5. Digi- korkeakoulun ja digitaalisen oppimisen toimintaedellytysten vahvistaminen ammattikorkeakouluissa (ehdollinen rahoituspäätökseen liittyen).

Hallitus voi asettaa ja nimetä myös muita työryhmiä ja projekteja ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi.