OKM lausuntopyyntö: Laki Kevasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (030317)