OKM lausuntopyyntö ammattikorkeakoulujen koulutusvastuumuutosesityksistä (301116)