Lausuntopyyntö valtioneuvoston periaatepäätöksestä maaseudun digitalisaation edistämiseksi (271017)