Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 lisätalousarvioksi (310517)

 

ASIA: HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 LISÄTALOUSARVIOKSI

ASIA: VNS 4/2017 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2018—2021

 

Arenen lausunto (pdf) >>