Ehdotus valtioneuvoston opintotukiasetukseksi (211117)