Kannanotot

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 on julkaistu http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-48

Ammattikorkeakoulujen rehtorit ovat huolissaan suomalaisten nuorten hyvinvoinnista ja työllistymisestä. 20–24-vuotiaista jo lähes viidennes on täysin työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella.

Hallituksen puoliväliriihessä etsitään keinoja työllisyyden ja talouskasvun vahvistamiseksi.

Työelämälähtöisen koulutuksen tulee säilyä vahvana suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä, vaativat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ja korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava.

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulut esittävät, että hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020.

KORKEAKOULUJEN OPETUSYHTEISTYÖ – TASAVERTAINEN MAHDOLLISUUS AUTONOMISILLE KORKEAKOULUILLE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORIT OVAT HUOLISSAAN SIVISTYSVALTION KEHITYKSESTÄ – RASISMI JA VÄKIVALTA ON KAIKISSA MUODOISSA TUOMITTAVAA 

Hallitus sopi tiistaina 5.4.2016 vuosien 2017–2020 julkisen talouden suunnitelmasta ja kärkihankkeiden päivityksestä.