Ajankohtaista

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016. Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin varataan yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016-2018.

OKM-tiedote

Hallituksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden tavoitteena on luoda pysyvä muutos suomalaiseen koulutukseen. Hallitus osoittaa kuuden kärkihankkeen toteutukseen yhteensä 300 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.

Brasilialaisen rehtorineuvoston CONIFin delegaatio saapuu vierailulle suomeen 21.-25.9.2015. Conifin Delegaatioon kuuluu 40 jäsentä.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,98 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2016.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut ehdotukset ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen määrällisiksi tavoitteiksi 2020-luvulle.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on kutsunut erityisavustajikseen Kristiina Kokon ja Matias Marttisen.

Kauppatieteiden tohtori, dosentti Teemu Kokko aloitti Haaga-Helian uutena rehtorina ja toimitusjohtajana 1.6.2015.