Ajankohtaista

Arene, Sivistystyönantajat ja UNIFI tiedote

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä.

OKM-tiedote

Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutetaan. Korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Arene ja ammattikorkeakoulut käynnistivät yhteistyössä Rakenteellisen kehittämisen (RAKE)-selvitystyö syyskuussa 2015. Selvitystyön ensimmäisenä tuotoksena on oheinen väliraporttiluonnos. Väliraportti on alustava luonnos.

Työelämälähtöisen TKI-toiminnan kehittäminen

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen.

Arene tiedote

Suomen talouden tilanne ja yhteiskunnan muutos edellyttävät korkeakouluilta, tiedelaitoksilta sekä työ- ja elinkeinoelämältä rohkeita ratkaisuja ja uutta osaamista.

 

Arene ry:n syyskokous pidettiin Johdon seminaarin yhteydessä Pietarissa 19.11.2015. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja, sekä uusi Arenen hallitus kaudelle 2016-2017.

Centria-tiedote

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 31.8.2015 pitämässään kokouksessa nimittänyt kauppatieteiden tohtori Kari Ristimäen Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi.

Diak-tiedote

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valitsi osakeyhtiön toimitusjohtajaksi ja Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorin toimeen yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Kujalan, 51.

FinELib

Tiedelehtien kustannukset ovat nousseet todella korkeiksi. Valtakunnan tasolla viiden suurimman lehtipaketin tilausten kokonaiskustannukset ovat vuosina 2012–2016 yhteensä lähes 64 miljoonaa euroa.