Ajankohtaista

Arene ja VNK tiedote

Valtioneuvoston kanslian kokeilutoiminto ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene sopivat tänään yhteistyön käynnistämisestä tavoitteenaan saada käyttöön koko Suomen ideat ja voimavarat kokeilukulttuurin edistämisessä.

Arene ja STTK tiedote

Suomalainen ammattikorkeakoulutus on kansainvälisesti tarkasteltuna ainutlaatuinen. Työn murros, globalisaatio ja väestörakenteen kehitys haastavat Suomen keskittämään rajalliset voimavarat ydinosaamisen vahvistamiseen.

Arene, Sivistystyönantajat ja UNIFI tiedote

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky sekä sitä kautta syntyvä hyvinvointi edellyttävät vahvaa ja vakaata korkeakoulukokonaisuutta sekä sen tuottamaa laaja-alaista osaamista ja syvällistä sivistystä.

OKM-tiedote

Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutetaan. Korkeakoulut voivat vuodesta 2016 alkaen periä lukuvuosimaksuja Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta.

Arene ja ammattikorkeakoulut käynnistivät yhteistyössä Rakenteellisen kehittämisen (RAKE)-selvitystyö syyskuussa 2015. Selvitystyön ensimmäisenä tuotoksena on oheinen väliraporttiluonnos. Väliraportti on alustava luonnos.

Työelämälähtöisen TKI-toiminnan kehittäminen

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ammattikorkeakoulujen yhteinen työryhmä ehdottaa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen rahoitusmallin uudistamista vuodesta 2017 alkaen.

Arene tiedote

Suomen talouden tilanne ja yhteiskunnan muutos edellyttävät korkeakouluilta, tiedelaitoksilta sekä työ- ja elinkeinoelämältä rohkeita ratkaisuja ja uutta osaamista.

 

Arene ry:n syyskokous pidettiin Johdon seminaarin yhteydessä Pietarissa 19.11.2015. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja, sekä uusi Arenen hallitus kaudelle 2016-2017.

Centria-tiedote

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 31.8.2015 pitämässään kokouksessa nimittänyt kauppatieteiden tohtori Kari Ristimäen Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi.