Ajankohtaista

Arene tiedote

Suomen talouden tilanne ja yhteiskunnan muutos edellyttävät korkeakouluilta, tiedelaitoksilta sekä työ- ja elinkeinoelämältä rohkeita ratkaisuja ja uutta osaamista.

 

Arene ry:n syyskokous pidettiin Johdon seminaarin yhteydessä Pietarissa 19.11.2015. Kokouksessa valittiin puheenjohtaja, sekä uusi Arenen hallitus kaudelle 2016-2017.

Centria-tiedote

Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on 31.8.2015 pitämässään kokouksessa nimittänyt kauppatieteiden tohtori Kari Ristimäen Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi.

Diak-tiedote

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus valitsi osakeyhtiön toimitusjohtajaksi ja Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtorin toimeen yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Kujalan, 51.

FinELib

Tiedelehtien kustannukset ovat nousseet todella korkeiksi. Valtakunnan tasolla viiden suurimman lehtipaketin tilausten kokonaiskustannukset ovat vuosina 2012–2016 yhteensä lähes 64 miljoonaa euroa.

Karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on laatinut korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneille valitusmenettelyn, jonka mukaisesti arviointikeskuksen auditointiin tai uusinta-auditointiin osallistunut korkeakoulu voi tehdä pyynnön arvioinnin

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka haluavat saada koulutusviennin uuteen nousuun.

Arene ry ja ammattikorkeakoulut ovat yhdessä käynnistäneet rakenteellisen kehittämisen selvitystyön.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt korkeakoulujen toimia yrittäjyyden edistämisessä ja yritysyhteistyön kehittämisessä. Kysely toteutettiin korkeakoulujen itsearviointina. Selvitys julkistettiin tiistaina sidosryhmäseminaarissa.

Syksyn 2015 korkeakoulujen yhteishaussa oli yhteensä 28 400 hakijaa. Hakijamäärä nousi edellisestä syksystä 9 %.