Ajankohtaista

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI-toiminnan) ympäristöt ja infrastruktuurit on kartoitettu kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran.

Sisäministeriö-tiedote:

Jatkossa myös ammattikorkeakoulut voisivat kerätä rahaa toimintansa tukemiseksi. Lisäksi ammattikorkeakouluille kaavaillaan määräaikaista rahankeräysoikeutta oman pääomansa kartuttamiseksi.

Ammattikorkeakoulut tarjoavat yhteistyössä yrityksille palveluita ja tuotteita innovaatiotoiminnan tukemiseen. Yritys saa tarvitsemaansa tukea kaikkiin toimintansa kehittämisen tai innovaatioprosessin vaiheisiin.

OKM-tiedote

Strategisen kehittämisen osuutta ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta vahvistetaan. Samalla ammattikorkeakoulujen tuloksiin perustuvan rahoituksen laskentaan tehdään parannuksia.

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana –  YAMK- tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa

 

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku keväällä 2017 alkaviin koulutuksiin on avautunut.

OKM-tiedote

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n omistuspohjan laajentamista. Valtio luovuttaa korkeakouluille 30 % osakekannasta. Osakkaiksi ovat tulossa kaikki korkeakoulut.

Keskiviikko 14.9.2016, klo 12.00–14.30, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Ratapihantie 13, Helsinki)

               

OKM-tiedote

Korkeakoulujen rahoitusmallissa palkitaan tulevaisuudessa valmistuneiden työllistymisestä koulutustasoa vastaavasti.