Ajankohtaista

Euroopan Unionin uuden tietosuoja-asetuksen myötä tietosuoja on ajankohtainen aihe kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tietosuoja-asetuksen käyttöönotto suomalaisissa korkeakouluissa tarvitsee vahvaa yhteistyötä.

OKM-tiedote

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille 25 miljoonan euron erityisavustuksen.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on perjantaina nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma ammatillisten tutkintojen hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

 

Kaikille tarjottava tasavertaiset mahdollisuudet elinikäisen oppimiseen

 

Ammattikorkeakoulut, Arene ja Suomen Yrittäjät ovat tehneet pitkään yhteistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin yrittäjyyden ja yritysyhteistyön edistämiseksi korkeakoulukentällä.

Euroopan ammattikorkeakoulujen yhteenliittymä UAS4Europe on julkaissut 10.1.2017 Euroopan komissiolle suunnatun puolivälin tarkastelun Horizon 2020 puiteohjelmasta.

 

AMK-lehden//UAS Journalin vuoden viimeinen numero,  4/2016 on ilmestynyt teemalla Kestävä kehitys (teematoimittaja Outi Virkkula, OAMK).

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen Kansainvälistymisvaliokunnan aloitteesta työstetty koulutusvientijulkaisu julkaistiin torstaina 1.12.2016.