Ajankohtaista

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö järjestivät Elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudet yhteistyömuodot ja välineet -seminaarin 9.3.2017.

Arenen kannanotto

On aika uudistaa suomalaista tutkimus- ja innovaatiojärjestelmää. Ammattikorkeakoulut esittävät, että hallitus panostaa ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan vuosina 2017 – 2020.

OKM-tiedote

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitukseen ehdotetaan otettavaksi uusi laadullista työllistymistä mittaava rahoitustekijä nykyisen työllistymiskriteerin asemesta.

ERTO tiedote

Toimihenkilöliitto ERTO tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Suomen yliopistot UNIFI ry ja Kopiosto ry ovat sopineet korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja hallinnollisen käytön kopiointiluvista vuodelle 2017.

Euroopan Unionin uuden tietosuoja-asetuksen myötä tietosuoja on ajankohtainen aihe kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tietosuoja-asetuksen käyttöönotto suomalaisissa korkeakouluissa tarvitsee vahvaa yhteistyötä.

OKM-tiedote

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt korkeakouluille 25 miljoonan euron erityisavustuksen.