Ajankohtaista

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää hallinnonalalleen 6,9 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015.

OKM-tiedote

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haetaan jatkossa korkeakoulujen yhteisessä valtakunnallisessa yhteishaussa. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina asiaa koskevan asetuksen.

OKM-tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina hallituksen esityksen ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 olevan ammattikorkeakoululain. Lainsäädännön uudistus liittyy hallitusohjelmaan.

Arene tiedote

Suomalainen yhteiskunta, elinkeinoelämä ja julkinen sektori elävät parhaillaan voimakasta murrosvaihetta.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt rahoitusta ammattikorkeakoulu-uudistusta tukeviin hankkeisiin. Avustusten yhteismäärä on noin 20 miljoonaa euroa.

Valtioneuvoston tiedote

Hallitus on sopinut vuoden 2015 budjettiesityksestä. Esitys perustuu keskeisiltä osin ratkaisuihin, jotka tehtiin julkisen talouden suunnitelmassa viime keväänä ja hallitusohjelmassa kesäkuussa.