Ajankohtaista

OKM-tiedote

Valtioneuvosto päätti perjantaina 14.11. neljän yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevan hallituksen esityksen sisällöstä.

OKM-tiedote

Hallitus esitti torstaina 13. marraskuuta uuden ammattikorkeakoululain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 olevan lain.

Akava ja Arene tiedote

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä osaamiseen eikä vain rakenteelliseen kehittämiseen, toteavat Akava ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

OKM-tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta.

AMK-lehti UAS Journalin uusin numero (3/2014) on ilmestynyt. Käy lukemassa verkkolehti osoitteessa www.uasjournal.fi

OPH-tiedote

Maanantaina 22.9. päättyneessä korkeakoulujen ensimmäisessä yhteisessä yhteishaussa oli noin 26 000 hakijaa. Haussa oli tarjolla noin 5 500 aloituspaikkaa, joista suurin osa ammattikorkeakouluissa.

OKM-tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardin euron määrärahaa vuodelle 2015.

Arene ja UNIFI tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n välinen teosten kopiointia ja käyttöä koskeva sopimus päättyi 31.7.2014 yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta.