Ajankohtaista

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) arviointineuvoston esityksestä jäseniksi korkeakoulutuksen arviointijaostoon rehtori Anneli Pirttilän saimaan ammatti

OKM-tiedote

Valtioneuvosto on myöntänyt ammattikorkeakouluille uudet toimiluvat, jotka tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Toimiluvissa määritellään mm. mitä tutkintoja ammattikorkeakoulussa voi suorittaa.

Arene tiedote

Arene ry:n syyskokous pidettiin Ylläpitäjäseminaarin yhteydessä 19.11.2014. Kokouksessa valittiin Arenen hallitus kaudelle 2015-2016.

OKM-tiedote

Valtioneuvosto päätti perjantaina 14.11. neljän yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevan hallituksen esityksen sisällöstä.

OKM-tiedote

Hallitus esitti torstaina 13. marraskuuta uuden ammattikorkeakoululain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Uusi ammattikorkeakoululaki korvaa vuodelta 2003 olevan lain.

Akava ja Arene tiedote

Korkeakoulujen kehittämisessä on keskityttävä osaamiseen eikä vain rakenteelliseen kehittämiseen, toteavat Akava ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene.

OKM-tiedote

Valtioneuvosto antoi torstaina eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta.