Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen: Osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen isot lisäpanostukset ensi vuoden budjetissa

Valtioneuvoston tiedote

Osaamiseen ja koulutukseen on tulossa lisäpanostuksia vuodelle 2018. Hallitus on budjettiriihessä 31.8. sopinut budjettiesityksen sisällöstä. Riihessä sovittua lisärahoitusta suunnataan peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen, viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen, nuorisotyöttömyyden torjuntaan, perustutkimukseen sekä ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

 – Vaikeiden talouden vuosien jälkeen koulutuksen budjetti näyttää jälleen valoisalta! Hallitus lisäsi rahoitusta muun muassa peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen, tutkimukseen sekä varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yritysten osaajatarpeisiin vastaamiseksi lisäämme ammatillisen koulutuksen tarjontaa ja muuntokoulutusmahdollisuuksia, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetaan uusi 5 miljoonan euron määräraha. Yliopistojen FItech-verkostoyhteistyötä laajennetaan 2 miljoonan euron lisäyksellä. Positiivisen rakennemuutoksen alueiden korkeakoulutetun työvoiman tarpeeseen vastaamiseksi esitetään 6 miljoonan euron määrärahaa. Suomen Akatemian määrärahavaltuutta korotetaan 25 miljoonalla eurolla. Datahallinnan ja suurteholaskennan kapasiteettia lisätään 12 miljoonalla eurolla.

Hallitus on päättänyt tehdä pysyväksi korkeakoulutettujen muuntokoulutusta koskevan kokeilun. Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta on muutettu väliaikaisesti siten, että työvoimakoulutuksena voidaan hankkia uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja henkilölle, jolla on jo aiempi korkeakoulututkinto. Kokeilun tavoitteena on työllisyyden edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen erityisesti kasvavilla toimialoilla. Kokeiluun hyväksyttyjen opintojen tulee alkaa vuoden 2017 loppuun mennessä ja niiden tulisi päättyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Kokeilun pysyväksi tekeminen valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyössä.

Hallitus on sitoutunut tukemaan Itä-Suomen yliopiston aloitetta Suomen neurokeskus -osaamiskeskittymän perustamisesta Kuopioon. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tukevat yhdessä puolitoistavuotista pilottihanketta 1,8 miljoonalla eurolla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta voidaan osoittaa myös rahoitusta hankkeeseen, sillä se tukee sosiaali- ja terveysalaa hyödyttävän uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomista Suomeen.

 

Tiedote Valtioneuvoston sivuilla >>

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry vetosi aiemmassa kannanotossaan 23.8. maan hallitukseen, jotta budjettiriihessä ja valtiovarainministeriön talousarviossa 2018-2020 osoitetaisiin osaamisen vahvistamista ja työllisyyttä edistävää TKI-rahoitusta ammattikorkeakouluille.

Arenen kannanotto >>

 

***************************************************************

Lisätietoja:

- erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246

_ _ _

Eduskuntakäsittelyyn talousarvioesitys annetaan 19.9.2017.