Hanke opetusmateriaalien avoimuuden lisäämiseksi käynnistynyt

Arene & UNIFI tiedote

Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu ovat käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on tukea opetusmateriaalien avointa jakamista tekijänoikeuslain mukaisesti. Hankkeen aikana tuotettavat materiaalit tarjotaan hyödynnettäviksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen LibGuides-alustalle.

Hankkeen tavoitteena on edistää tekijänoikeuksia koskevaa tiedotusta ja koulutusta korkeakoulujen opetusmateriaalin laatijoille siten, että avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintatavat, kuten avointen lisenssien käyttö otetaan huomioon. Hanke lisää mahdollisuuksia tuottaa sellaisia opetusmateriaaleja, joita voidaan käyttää pitkäaikaisesti ja julkaista avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti.

 

Hankkeessa laaditaan korkeakouluille

 - ohjeistus kuvien käytöstä opetusmateriaaleissa, opinnäytetöissä, julkaisuissa ja viestinnässä avoimen tieteen periaatteita noudattaen

 - materiaaleja hyödynnettäväksi

  • kirjastojen tiedonhaun opetuskursseilla
  • opinnäytetöiden tekijöille
  • opetushenkilökunnan pedagogisessa koulutuksessa
  • julkaisutoimijoille ja viestinnän toimijoille

 

Hankkeen projektisihteeri Mari Pesola on yhteydessä korkeakouluihin LibGuides-yhteyshenkilöiden tavoittamiseksi. Pesola tukee korkeakouluja materiaalien käyttöönotossa 31.12. saakka.  Häntä voi myös pyytää puhumaan tai kouluttamaan aiheesta.

 

Arenen ja Unifin tiedote (pdf) >>

 

 

Lisätietoja:

Projektisihteeri Mari Pesola, s-posti: mari.pesola@aalto.fi,  puh. 050-501 0559

Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, s-posti: riitta.rissanen@arene.fi, puh. 0400- 293545

 

 

********************************************************************************************************************

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta.

Hankkeessa tuotetut materiaalit täydentävät tekijänoikeudellista tiedotusta, jota Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu on tuottanut sivustoille: http://copyright.aalto.fi/fi/ ja http://openaccess.aalto.fi/fi/