Arene

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry tukee ja palvelee ammattikorkeakouluja niiden lakisääteisissä tehtävissä luomalla edellytyksiä ammatillisesti profiloituneelle korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutukselle, sekä työelämää ja osaamista uudistavalle tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle.

Arene on korkeakoulupolitiikan kotimainen ja kansainvälinen edunvalvoja ja vaikuttaja. Arene toimii ammattikorkeakokoulujen yhteistyön, aseman ja profiilin vahvistajana sekä verkostojen edistäjänä.

 

 

Toimenpiteet 2017

 

Ammattikorkeakoulujen, työelämän, sekä koulutuksen ja tutkimuksen toimintaympäristöt ovat voimakkaassa muutoksessa. Arenen toimenpiteet vuonna 2017 liittyvät tunnistettuihin tulevan toimintakauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin seuraavasti:

 

  • Tehdä tunnetuksi ammattikorkeakoulujen toimintaa ja vahvuuksia; Arene panostaa vaikuttajaviestintään. Viestinnässä hyödynnetään RAKE- selvitysten tuloksia ja pääteemoja. Tavoitteena on kirkastaa ammattikorkeakouluja koskevat Arenen ydinviesti, ja vahvistaa ammattikorkeakoulutoiminnan tunnettuutta.

 

  • Tukea ammattikorkeakoulujen roolia työ- ja elinkeinoelämän uudistajana; Arene toteuttaa yritysyhteistyön vaikuttavuusselvityksen korkeakoulujen ja pk- yritysten yhteistyöstä. Selvitys toteutetaan Suomen Yrittäjien ja UNIFIN kanssa. Arene toteuttaa RAKE- selvityksen ammattikorkeakoulujen TKI- toiminnasta ja vaikuttavuudesta.

 

  • Edistää ammattikorkeakoulujen toimintaedellytyksiä: Arene vaikuttaa suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittymiseen, ammattikorkeakoulujen rahoituksellisen aseman vahvistamiseen ja TKI rahoitusmahdollisuuksien monipuolistamiseen. Arenen osallistuu aktiivisesti amk-uudistuksen (amk-laki ja rahoitusmalli) arviointiin ja kehittämiseen.

 

  • Vahvistaa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä, erikoistumista ja kansainvälisyyttä osana eurooppalaista korkeakoulualuetta: Arene tukee, koordinoi ja edistää ammattikorkeakoulujen toiminnallista yhteistyötä Arenen projekteissa ja ammattikorkeakoulujen asiantuntijafoorumeissa. Arene vaikuttaa aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä korkeakoulutuksen verkostoissa (mm. UASnet ja UAS4Europe).

     

    • Opiskelijavalintojen rakenteellinen kehittäminen; Arene koordinoi yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa Opiskelijavalintojen rakenteellista kehittämistä 2017-2020. Tavoitteena on virtaviivaistaa, joustavoittaa, selkeyttää ja tehostaa opiskelijavalintoja, vahvistaa todistusvalintojen käyttöä sekä kehittää uusia digitaalisuuteen perustuvia valintamenetelmiä.
    • Ammattikorkeakoulujen DIGI- oppimisen ja opetuksen vahvistaminen; Arene tukee yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa joustavien digitaalisten opintopolkujen ja digikorkeakoulun toimintakulttuurin ja - edellytysten kehittymisessä.

 

Arene ry:n säännöt >>

Arenen nimenkirjoittajat (PRH:n päätös 1.3.2017) >>

Arenen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 >>

Arenen toimintakertomus vuodelta 2016 >>

Arenen toimintakertomus vuodelta 2015 >>

 

 

Arenen strategia 2016-2020 - Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta >>

Arenen korkeakoulupoliittiset tavoitteet >>

Arenen esitykset koulutusta koskeviin rakennepoliittisiin uudistuksiin vuosille 2015-2018 >>

Arenen jäseniä ovat ammattikorkeakoulujen rehtorit (henkilöjäsen) ja ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät (kannattajajäsen)

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokouksen välistä kautta.

Hallituksen tehtävät ja yhteystiedot >>

Arenen henkilöjäsenet kokoontuvat yhteiseen kokoukseen muutaman kerran vuodessa. Arenen hallituksen kokouksia on pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.