Ympäristölaboratorio

Isäntäorganisaatio: 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: 
Energia- ja ympäristötekniikan laitos

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioinfrastruktuuri
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Mikkeli

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
Ympäristölaboratoriossa tehtävä tutkimus jakaantuu pääasiassa ympäristötekniikkaan liittyviin mikrobiologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erilaisiin mittalaitteilla tapahtuviin fysikaalis-kemiallisiin mittauksiin. Ympäristölaboratoriossa tehtävä soveltava tutkimus keskittyy maaseutu- ja teollisuusyritysten sekä yhdyskuntien sivuainevirtoihin, ympäristöterveyteen liittyviin vaikutuksiin ja riskeihin, niiden monitorointiin ja mallintamiseen. Laboratoriossa tutkitaan muun muassa talous-, ympäristö- ja jätevesien laatua, biopolttoaineiden ominaisuuksia ja energiantuotannon ympäristövaikutuksia. Teemme myös ympäristön melumittauksia ja EN113-standardin mukaisia puun lahotuskokeita. Ympäristölaboratorio on Suomen ympäristökeskuksen sertifiointijärjestelmän hyväksymä ympäristönäytteenottokouluttaja. Toteutamme tutkimushankkeita yhteistyössä Mamkin muiden laboratorioiden ja kansallisten sekä kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kanssa.
Tieteenala: 
Luonnontieteet
Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Muu rajattu käyttäjäryhmä
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: 
Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta
Maksullista palvelutoimintaa tai käyttömaksu
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: 
Tiivis yritysyhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Soveltava tutkimuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Opetuskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Ympäristötekniikkaan liittyviä laboratoriomittauksia ja -analyysejä, mittaus- ja testaustuloksia, ympäristön online-mittaustuloksia, tutkimusraportteja ja -julkaisuja ja opinnäytetöitä
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: 
Ympäristölaboratorio on keskeinen tutkimusinfrastruktuuri Materiaalit ja ympäristöturvallisuus -painoalan TKI-toiminnassa. Lisäksi ympäristölaboratorio on olennainen osa ympäristöteknologian opetusta