Voimala: Innostudio® - Tulevaisuuden visiointi

Isäntäorganisaatio: 
Karelia-ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: 
Voimala

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
Ei
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Joensuu

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
Tulevaisuuden visiointityö (strategia, toimintamallit, verkostoituminen)
Tieteenala: 
Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Soveltava tutkimuskäyttö
Opetuskäyttö
Muu palvelumyynti
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Tutkimusdata on saatavilla pyydettäessä
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla