TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
Terveystori Laurea-ammattikorkeakoulu Lohja Vain organisaation sisäisessä käytössä
Terveystutkimuslaboratorio-fyysisen kunnon ja toimintakyvyn testilaboratorio Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa, Vain organisaation sisäisessä käytössä
testauslaboratoriot Lahden ammattikorkeakoulu Lahti Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Testiruokapalveluympäristö ja aistinvarainen laboratorio, opetuskeittiö ja Xamkin ravintolapalvelut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Mikkeli, Kotka, Kouvola Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
TheBox Haaga-Helia Helsinki
Tieto- ja viestintätekniikan tutkimusympäristö Karelia-ammattikorkeakoulu Joensuu Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tietoliikennelaboratorio Centria-ammattikorkeakoulu Ylivieska Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tietomallistudio Saimaan ammattikorkeakoulu Lappeenranta Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
TKI-areena Haaga-Helia Helsinki, Porvoo, Vierumäki Vain organisaation sisäisessä käytössä, Muu rajattu käyttäjäryhmä
TKI-terveys ja hyvinvointi Arcada Helsinki Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa