TKI-ympäristöt ja infrastruktuurit

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöillä ja -infrastruktuureilla tarkoitetaan erilaisia kokonaisuuksia, jotka voivat muodostua esimerkiksi tutkimuksen, osaamisen, innovaatiotoiminnan, palvelujen tai fyysisten laitteiden ympärille. TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit ovat olennainen osa ammattikorkeakoulujen osaamista ja ne tukevat opetusta sekä tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Tälle sivustolle on koottu kaikki ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit. Tiedot pohjautuvat ammattikorkeakouluille syksyllä 2015 järjestettyyn sähköiseen kyselyyn. Selvityksessä kartoitettiin kaikkien TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit sekä tarkasteltiin niiden avoimuutta. Kartoituksesta tehty raportti sekä kartoituksen kysymykset ohjeistuksineen ovat nähtävissä TÄSTÄ.

Kartoitus on tehty osana Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -hanketta. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Haaga-Helia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hanke on saanut rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushausta.

Nimi Isäntäorganisaatio Sijaintipaikkakunta Käyttöpolitiikka
APSLC Arcada Patient Safety and Learning Center/simuleringscenter Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa, Vain organisaation sisäisessä käytössä
Arctic Power Lapin ammattikorkeakoulu Rovaniemi Maksullista palvelutoimintaa
Audiovisuell produktionsmiljö A2 Arcada Helsinki Maksullista palvelutoimintaa
Aurestudio Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kouvola Maksullista palvelutoimintaa
Aurinkoenergialaboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Maksullista palvelutoimintaa
Auto- ja moottorilaboratorio Oulun ammattikorkeakoulu Oy Oulu Maksullista palvelutoimintaa
Automaation TKI-laboratorio Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Betonilaboratorio Oulun ammattikorkeakoulu Oulu Maksullista palvelutoimintaa
Big Data Analytics Lab Arcada Helsinki Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan, Maksullista palvelutoimintaa
Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriot Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seinäjoki Vain organisaation sisäisessä käytössä