Energiapuisto: Energiaratkaisujen suunnittelu ja mitoitus

Isäntäorganisaatio: 
Karelia-ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: 
Sirkkalan Energiapuisto
Organisaatiota tarkentava tieto: 
Kestävät energiaratkaisut ja materiaalit

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
Kyllä
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Joensuu

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
Energian tuotannon ratkaisuvaihtoehtojen arviointi, tekniset toteutukset ja kannattavuuslaskelmat
Tieteenala: 
Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Yritysyhteistyö hankkeiden ja opinnäytetöiden kautta

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Soveltava tutkimuskäyttö
Opetuskäyttö
Muu palvelumyynti
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Lisätietoja käyttäjäryhmistä tai käyttötarkoituksesta: 
Materiaalikokeita, protosarjoja, testauksia, mittauksia
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Koetuloksia, protoja, testausanalyysejä, mittaustuloksia - ja sarjoja
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Tutkimusdata on saatavilla pyydettäessä

 

Lisätiedot

Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: 
Tukee valittua painoalaa