Activity Lab

Nimi englanniksi: 
Activity Lab
Isäntäorganisaatio: 
Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
Laitteita ihmisten fyysisten ominaisuuksien mittaamiseksi
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Espoo

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
Fysioterapeuttien testaustila, mitataan ihmisen fyysisiä ominaisuuksia

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Ei yritysyhteistyötä

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Opinnäytetyöt
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: 
Opinnäytetöiden kautta tutkimustulokset saatavilla