AB Seinäjoki

Nimi englanniksi: 
AB Seinäjoki
Isäntäorganisaatio: 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
AB Seinäjoki on yksi iso innovaatioekosysteemi, joka sisältää useita eri toimijoita, jotka täydentävät toisiaan. AB Seinäjoki hyödyntää olemassa olevien organisaatioiden tiloja, laitteita ja osaamista omien tilojen lisäksi.
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Seinäjoki

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
AB Seinäjoen tavoitteena on tuottaa agrobiotalouden alalle innovaatioita ja uutta liiketoimintaa. Käytännössä nämä ilmenee uuden tki-tulosten kautta sekä tulosten jalkauttamisen ja startup- sekä spinoff-toiminnan kautta.
Tieteenala: 
Luonnontieteet
Tuettu tieteenala: 
Tekniikka
Muut tieteenala: 
Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede

 

Yhteiskäyttöisyys

Onko yhteiskäyttöisyyteen sitoutunut muita organisaatioita?: 
Kyllä
SeAMK, Into Seinäjoki, Seinäjoen yliopistokeskus, Luonnonvarakeskus, Petla

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Avoin käytettävyys organisaation ulkopuolisille toimijoille
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: 
Vapaasti käytettävissä käyttömaksua vastaan
Käyttöpolitiikan ja avoimuuden lisätieto: 
AB Seinäjoen toiminta on vasta alussa. Tässä kohdassa kaikki on "ilmaista" kaikille, mutta tulevaisuudessa toiminta tulee perustumaan jäsenyysmaksuihin.
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Yritys/yrityksiä sitoutunut tutkimusinfrastruktuuriin
Lisätietoja yritysyhteistyöstä: 
Tavoite on, että yritykset ovat konkreettinen osa AB Seinäjoen toimintaa eri näkökulmista tarkasteltuna.

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Yrityskäyttö
Lisätietoja käyttäjäryhmistä tai käyttötarkoituksesta: 
Tulokset pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaasti käytäntöön.
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Agrobiotalouteet liittyviä kokonaisuuksia. Näitä on esim. puumehu, digitalisaatioon liittyvät tuotteet ja erilaiset yritysten intresseissä olevat tietokokonaisuudet.
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Tutkimusdata on avoimesti saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: 
Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla. Muu tieto ei välttämättä ole.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: 
Vallan keskeinen. AB Seinäjoki tulee olemaan tulevaisuudessa tämän alueen merkittävin ja vetovoimaisin agrobiotalouden kehittäjä, innovaattori ja tutkija.