3D Virtuaalitila

Nimi englanniksi: 
Cave Automatic Virtual Environment
Isäntäorganisaatio: 
Centria ammattikorkeakoulu
Organisaatiota tarkentava tieto: 
Centria tutkimus ja kehitys

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
Sisältää virtuaalilaitteiston
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin muu tyyppi: 
Virtuaalinen

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Ylivieska

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
3D virtuaalitilassa voidaan esittää, kokeilla ja tutkia erityyppisiä kolmiulotteisia malleja.
Tieteenala: 
Kulttuuri ja humanistiset aineet
Liiketalous-, yhteiskunta- ja kasvatustiede
Luonnontieteet
Sosiaali- ja terveysala
Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Avoin käytettävyys tutkimustarkoituksessa ja maksullista palvelutoimintaa
Käyttöpolitiikan avoimuutta täydentävä tieto: 
Maksullista palvelutoimintaa

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Kehitys- ja innovaatiotoimintaa tukeva käyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Yrityskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Virtuaalista aineistoa sähköisistä malleista
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Datan saatavuuteen ei ole yhteistä ohjeistusta
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Tutkimustulokset ovat saatavilla pyydettäessä

 

Kansainväliseen yhteistyö

Onko ympäristö tai infrastruktuuri osa kansainvälistä infrastruktuuriyhteistyötä?: 
Kyllä
Toiminnalla on kansainvälisiä kontaktipintoja mm. hankkeiden, konferenssien ja verkostojen kautta.
Tutkimusympäristö tai -infrastruktuuri tärkeys organisaatiolle: 
Sisältyy digitalisaatioon ja tuotantoteknologioihin liittyviin painoaloihin.