3D Studio

Nimi englanniksi: 
3D Studio
Isäntäorganisaatio: 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 

Ympäristön tai infrastruktuurin tyypittely

Onko kyseessä tutkimusympäristö vai tutkimusinfrastruktuuri?: 
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristö
Sisältääkö ympäristö tutkimusinfrastruktuuria?: 
Tutkimusympäristö sisältää infrastrukstuuria 3D tulostuksen, 3D skannauksen, CNC koneistuksen ja suunntteluohjelmien ja työpisteiden muodossa. Tämän lisäksi muutkin organisaation omistamat tilat ovat käytettävissä. Ympäristö mahdollistaa tuotekehityksen ideasta nollasarjaan saakka.
Tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin esisijainen tyyppi: 
Keskitetty

 

Alueellinen sijainti

Sijaintipaikkakunta: 
Kouvola

 

Kuvaus ja tieteenalat

Yleistajuinen kuvaus tutkimusympäristön tai -infrastruktuurin käyttötarkoituksesta.: 
3D Studion tavoitteena on tukea liike-elämän tarpeita tuotekehityksen osa-alueella sekä edistää opiskelijoiden omien ideoiden eteenpäin viemistä ja sitä kautta synnyttää uutta yritystoimintaa.
Tieteenala: 
Kulttuuri ja humanistiset aineet
Tuettu tieteenala: 
Tekniikka

 

Avoimuuspolitiikka

Tutkimusinfrastruktuurin tai -ympäristön käyttöpolitiikan avoimuus: 
Vain organisaation sisäisessä käytössä
Tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tehtävä yritysyhteistyö: 
Ei yritysyhteistyötä

 

Tietojen avoimuus ja käyttöpolitiikka

Ensisijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Opetuskäyttö
Toissijainen käyttäjäryhmä/ käyttötarkoitus: 
Muu mittaus tai testauskäyttö
Millaista tutkimusaineistoa tutkimusympäristössä tai -infrastruktuurissa tuotetaan?: 
Opinnäytetyöt
Onko tuotettu data avoimesti saatavilla?: 
Vain tutkimustulokset ovat saatavilla
Ovatko tuotetut tutkimustulokset avoimesti saatavilla?: 
Tutkimustulokset ovat avoimesti saatavilla
Tarkentavat lisätiedot: 
Opinnäytetöiden kautta tutkimustulokset saatavilla