Lainsäädäntö

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen uutta erikoistumiskoulutusta koskevat säädösmuutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2015. Lait ja asetukset luovat perustan erikoistumiskoulutusten kehittämiselle määrittelemällä erikoistumiskoulutuksen tavoitteet, erikoistumiskoulutuksen järjestämisen edellytykset sekä sopimusten laadinnan periaatteet.