Hakujärjestelmä

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin haetaan keväällä ja syksyllä, valtakunnallisessa yhteishaussa.

Tarkempaa tietoa pääsyvaatimuksista ja valintaperusteista löytyy osoitteesta opintopolku.fi tai ammattikorkeakoulujen omilta sivuilta.

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2018 >>

 

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 >>

 

Rekommendation om yrkeshögskolornas antagningsgrunder 2017 >>

 

Recommendation for admissions criteria for uviversities of applied sciences 2017 >>

 

Vieraskielisiin, aikuisille tarkoitettuihin koulutusohjelmiin ja Poliisiammattikorkeakouluun on erillinen haku. Useimmille koulutusaloilla järjestetään valintakoe, joiden tuloksista ilmoitetaan osallistujalle henkilökohtaisesti. 

Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on pääsääntöisesti joko

  • lukion oppimäärä, tai ylioppilastutkinto- International Baccalaureate -tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto
  • ammatillinen perustutkinto opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai nk. yhdistelmäopinnot
  • aikuiskoulutuksena suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot 

 

Kelpoisuusvaatimukset on kokonaisuudessaan esitetty ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (932/2014, § 25).